2022: Випуск 65

					Дивитися 2022: Випуск 65

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 65. 204 с.

Опубліковано: 2022-12-05

Весь випуск

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3