ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА НА ПРИКЛАДІ КОМПЛЕКСНОГО КУРСУ «СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ AR»

Автор(и)

 • Володимир Уманець
 • Віталій Бойчук
 • Богдан Павлюк
 • Ярослав Ангелов

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-65-78-88

Ключові слова:

Засоби доповненого навчання; освітній процес; технології AR, цифрові технології, віртуальна реальність, ІКТ.

Анотація

У статті представлено авторське бачення можливостей використання засобів доповненої реальності у підготовці педагога на основі аналізу досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, які розглядають AR як сучасний засіб навчання. Висвітлено проблеми впровадження засобів доповненої реальності в освітній процес підготовки педагога в закладах вищої освіти (ЗВО), зокрема, проблема підвищення ефективності мотивації та навчання здобувачів освіти через використання AR-додатків на мобільних пристроях; формування інформаційної культури засобами AR-технології, тощо. Також авторами окреслено перспективи використання в освітньому процесі закладів вищої освіти засобів доповненої реальності. У процесі дослідження даної проблеми охарактеризовано поняття, необхідні для однозначного розуміння представлених результатів: розширена реальність, змішана реальність, віртуальна реальність, доповнена реальність, віртуальний і доповнений метавсесвіт. Увагу дослідників зосереджено на використанні технологій доповненої реальності в освітньому процесі: ігрової діяльності, змішаної та розширеної реальності.
Автори дослідження переконані, що застосування засобів AR у освітньому процесі ЗВО позитивно
впливають на емоційно-вольову сферу здобувачів освіти, підвищують мотивацію до пізнання
нового, активізують інтерес студентів до вивчення нових тем, розвивають емоційний інтелект і
творче мислення, сприяють якісним змінам в організації освітнього процесу.
У статті описується збільшення (доповнення) візуальних можливостей електронних (цифрових)
підручників шляхом використання інтерактивних об’єктів доповненої реальності, що впливає на
якість формування готовності майбутніх педагогів до використання та впровадження технологій
та засобів AR. Досліджено програмне забезпечення для створення та використання освітнього
цифрового контенту, зокрема й з елементами доповненої реальності для підготовки здобувачів
вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Володимир Уманець

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Віталій Бойчук

  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Богдан Павлюк

  кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті,
  Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»,
  м. Вінниця, Україна

 • Ярослав Ангелов

  аспірант,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Грунтова, Т., Єчкало, Ю., Стрюк, А., Пікільняк, А. Інструменти доповненої реальності у навчанні фізики

у закладах вищої технічної освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 2018. No51. С. 47-57.

https://doi.org/10.31812/pedag.v51i0.3655 (in Ukrainian)

А. Стрюк, (2018) Designing of augmented reality learning objects Transactions. Georgian Technical University.

Automated control systems, 2 (26). pp. 127-134. ISSN 1512-3979. (in English)

Аранова С. До методології візуалізації навчальної інформації. Інтеграція художнього та логічного.

Вісник Адигейського державного університету. Серія 3: Педагогіка та психологія. 2011. No2. URL:

https://cutt.ly/rgnTLud (in Ukrainian)

Мерзликін, О., Тополова, І., Тронь, В. Розвиток ключових компетентностей засобами доповненої

реальності на уроках CLIL. Освітній вимір, 2018. No51. С.58-73. https://doi.org/10.31812/pedag.v51i0.3656

(in Ukrainian)

Соколюк О. М. Інформаційно-освітнє середовище навчання в умовах трансформації освіти. Науковi

записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 12(ІІІ).

С.48-55. (in Ukrainian)

Рашевська Н. Перспективи застосування засобів доповненої реальності у процесі навчання майбутніх

інженерів Науковий вісник Ужгородського університету. серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2018.

Вип. 2 (43). С.226-228. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190437.pdf (in Ukrainian)

Мінтій, І., & Соловйов, В. Доповнена реальність: український сучасний бізнес та освіта майбутнього.

Освітній вимір, 2018. Вип. 51, С. 290-296. (in Ukrainian)

Hsin-Kai Wu, Lee Silvia Wen-Yu, Changc Hsin-Yi, Liang Jyh-Chong. Current status, opportunities and

challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 2013. Vol.62(1). Pp. 41-49. Elsevier Ltd.

Retrieved June 11, 2020 URL: https://www.learntechlib.org/p/132254/ (in English)

Yuen, S., Yaoyuneyong, G., & Johnson, E. Augmented Reality: An Overview and Five Directions for AR in

Education. Educational Technology Development and Exchange, 2011. Vol.4. Pp. 119-140. (in English)

Klopfer E., Squire K., Environmental Detectives — the development of an augmented reality platform for

environmental simulations. Educational Technology Research and Development. 2007. Vol. 56(2). Pp.203-228.

DOI: 10.1007/s11423-007-9037-6 (in English)

Wikitude Augmented Reality: the World’s Leading Cross-Platform AR SDK. https://www.wikitude.com (2018).

Accessed 17 Aug 2018 (in English)

ARKit - Apple Developer. https://developer.apple.com/arkit (2018). Accessed 25 Oct 2018 (in English)

ARCore - Google Developer | ARCore | Google Developers. https://developers.google.com/ar (2018). Accessed

Oct 2018 (in English)

Vuforia | Augmented Reality for the Industrial Enterprise. https://www.vuforia.com (2018). Accessed 17 Aug

(in English)

Herpich, F., Guarese, R.L.M, Tarouco, L.M.R.: A Comparative Analysis of Augmented Reality Frameworks

Aimed at the Development of Educational Applications. Creative Education. 8(9), 1433–1451 (2017).

doi:10.4236/ce.2017.89101 (in English)

Завантаження

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА НА ПРИКЛАДІ КОМПЛЕКСНОГО КУРСУ «СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ AR». (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 78-88. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-65-78-88

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>