№ 49 (2017)

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 49 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2017. – 186 с.

Опубліковано: 2018-07-12

Весь випуск

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 4