ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • В.М. Бойчук м. Вінниця
  • Л.Л. Коношевський м. Вінниця
  • О.Ю. Сагадіна м. Вінниця

Ключові слова:

профорієнтаційна компетентність, профорієнтаційна компетентність учителів закладів загальної середньої освіти, профорієнтаційна робота в закладах загальної середньої освіти, педагогічний експеримент, діагностування рівня профорієнтаційної компетентності вчителів

Анотація

У статті описано педагогічний експеримент щодо впровадження методики діагностування рівня
профорієнтаційної компетентності (ПОК) вчителів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), що дає підстави зробити
висновок про ефективність визначених організаційно-педагогічних умов розвитку ПОК учителів ЗЗСО у системі
післядипломної освіти: здійснення педагогічної підтримки як особливого виду взаємодії в організації профорієнтаційної
роботи в ЗЗСО, спрямованого на сприяння особистісно-професійного розвитку вчителів шляхом врахування їхніх освітніх
потреб та індивідуального досвіду, надання оперативної адресної методичної допомоги у вирішенні профорієнтаційних
проблем, залучення до різних форм профорієнтаційної діяльності; організація навчального процесу на засадах кредитномодульної системи, що передбачає блочно-модульне структурування навчальної інформації й індивідуалізацію траєкторії
її засвоєння; володіння викладачами закладів післядипломної освіти ПОК, що виявляється в здатності здійснювати свою
профорієнтаційну діяльність в інноваційному режимі. Реалізація вказаних організаційно-педагогічних умов і впровадження
розробленої методики забезпечили комплексний розвиток аксіологічно-мотиваційного, теоретико-змістового,
процесуально-діяльнісного і дослідницько-рефлексивного компонентів ПОК вчителів ЗЗСО у післядипломній освіті.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Василенко Н. В. Організація профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / Н. В. Василенко. – Вінниця : ВОІПОПП, 2010. – 171 с.

Козлова О. Г. Методика інноваційного пошуку вчителя: навч. метод. посібник / О. Г. Козлова. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1998. – 96 с.

Коношевський Л. Л. Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ : Навчально-методичний посібник /

Л. Л. Коношевський, І. Ю. Шахіна. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2011. – 200 с.

Опубліковано

2021-03-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4

Як цитувати

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ. (2021). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 49, 67-72. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2515

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>