ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/

Ключові слова:

цифровізація, професійне мислення, заклади вищої освіти, технології, online-навчання

Анотація

У статті розглядається важливість застосування сучасних технічних засобів, що значно поліпшує процес навчання. Окреслено шляхи розв’язання проблеми використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах професійної діяльності майбутнього викладача. Предметна специфіка професійної діяльності майбутнього викладача дає можливість користуватися засобами сучасної комунікації на різних етапах виконання проектів, поєднуючи технічні засоби із новітніми освітніми технологіями. Висвітлено методичні особливості застосування ІКТ під час пошуку інформації, розробки проекту, його оцінювання та самооцінювання. Запропоновано варіанти доцільного застосування загальнодоступних комп’ютерних програм і засобів комунікації з метою підвищення професіоналізму виконання проектів, оптимізації зворотного зв’язку між викладачем і суб’єктами навчання, інноваційного підходу у виконанні комплексних завдань. Доведено, що навчання майбутніх викладачів є ефективним на основі ІКТ (мови програмування, готові програмні продукти, пакет програм Microsoft Office, хмарні сервіси, Інтернет-ресурси, WEB-сайт), впроваджених в освітній процес спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін. Завданням впровадження ІКТ полягає в тому, щоб використання цих технологій стало звичайним і звичним у діяльності викладача та стало невід'ємною, органічною частиною будь-якого заняття. Разом з цим, цифрові технології також допомагають у реалізації науково-дослідної роботи та зорієнтовують здобувачів освіти на практичну діяльність. Результатом аналізу професійної освіти в Україні і європейських країнах свідчать, що цифрові освітні технології є основою підготовки сучасних майбутніх викладачів. У статті зазначається, що процес розвитку особистості майбутнього викладача та його професійного мислення підвищує рівень професійної зрілості, тому йому потрібно усвідомити важливість використання цифрових освітніх ресурсів у своїй роботі.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Бойчук Віталій Миколайович

    доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

  • Ковальчук Ольга Олександрівна

    магістрантка групи 1 МБОПН, Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

  • Уманець Володимир Олександрович

    кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Безуглий, А., Бойчук, В., & Уманець, В. (2022). Інформаційно-комунікаційні технології як інноваційний чинник удосконалення підготовки сучасного вчителя. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (52), 205–210

Спірін , О. М., Вакалюк, Т. А., Олексюк , В. П., Іванова , С. М., Мінтій, . І. С., & Кільченко , А. В. (2023). Модель використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, (14), 50–62.

Стойка О. Цифровізація професійної підготовки вчителів. Європейський досвід- наук. стаття//збір. наук. праць/ За редакцією: Ян Ґжесяк, Іван Зимомря, Василь Ільницький. – Ужгород, 2022.

Вербовецький Д., Олексюк В. Використання середовища геймифікації у процесі розвитку фахової цифрової компетентності бакалаврів інформатики – наук. стаття//Збір. матеріалів всеукр. наук.-прак. семінару. – Київ, 2022;

Потапчук Т. В., Пукас І. Л., Серман Т. В. Цифрові технології у професійно-педагогічному розвитку педагога;

Краус К. М. Імперативні формування цифрової освіти в Україні – наук.стаття//зб. наук. праць. – Київ, 2018;

Грицько В.В., Котубей В.Ф. Цифровізація професійної підготовки майбутніх учителів: специфіка протікання та особливості сприйняття студентами. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 38. С. 121–126;

Гевко І. В. Професійна підготовка засобами цифрових технологій студентів закладів вищої освіти – наук. стаття//зб. наук. праць -Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2020; Підвищення компетентності вчителя завдяки Інтернет-ресурсам Електронний ресурс. – Код доступу: http://chutosvita.at.ua/publ/na_dopomogu_vchitelju/pidvishhennja_kompetentnosti_vchitelja_zavdjaki_internet_ resursam/4-1-0-24;

Rozputnia, B., Shevchenko, L., & Umanetz, V. (2023). Creating a “Smart” computer science classroom at university. Automation of Technological and Business Processes, 15(2), 72-75.

V. Strutynska , G. M. Torbin , M. A. Umryk, R. M. Vernydub Digitalization of the educational process for the training of the pre-service teachers // National Pedagogical Dragomanov University– Кyiv, 2020.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-18

Як цитувати

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 117-125. https://doi.org/10.31652/

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>