МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

Автор(и)

 • Уманець Володимир Олександрович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
 • Покаместова Наталія Дмитрівна

Ключові слова:

віртуальний університет, змішано модель, єдине інформаційно-освітнє середовище університету, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, Смарт університет, електронне навчання

Анотація

У статті розглянуто інноваційні процеси у вищих навчальних закладах, що базуються нині на широкому
впровадженні в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, відповідних змін у цьому процесі,
вдосконалення підготовки майбутніх фахівців. Розглянута також модель електронного (віртуального) університету та
вдосконалення його роботи на цій основі, можливостей модернізації освіти на всіх щаблях її здійснення. Особлива увага
приділена здійсненню дистанційного навчання за змішаною моделлю, що дає можливість контролювати час, місце, темп і
шлях вивчення матеріалу. Ця модель не передбачає радикальної відмови від класичної моделі, а є лише підходом, що може
бути використаним у здійсненні навчального процесу на інноваційній основі. Це, в свою чергу, вносить певні корективи в
реальний навчальний процес і впливає на професійно-педагогічну діяльність викладачів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Уманець Володимир Олександрович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
  інноваційних та інформаційних технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
  Коцюбинського.

 • Покаместова Наталія Дмитрівна

  студентка кафедри інноваційних та інформаційних технологій
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Посилання

Литвин А. Інформатизація професійної освіти: предметно-орієнтоване програмне забезпечення / А. Литвин,

В. Литвин. // Молодь і ринок. – 2010. – No60. – С. 38-42.

Кадемія М. Ю. Веб‐вест у професійній підготовці вчителя : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія,

Л.С. Шевченко. — Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. — 147 с.

Биков В. Ю. Моделі організації системи відкритої освіти : Монографія. – К. : Атіка, 2009. – 684 с. : іл.

Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Електронний ресурс [vn.net.ua].

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: навчально-методичний посібник– Ч. 1 /

М.Ю. Кадемія, В. О. Уманець, С. С. Кізім. – Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017. – 303 с.

Завантаження

Опубліковано

2017-03-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4

Як цитувати

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ. (2017). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 48, 164-168. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/3010

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>