№ 51 (2018)

					Дивитися № 51 (2018)

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 51 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – 465 с.

Опубліковано: 2018-06-01

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3

РОЗДІЛ 4

РОЗДІЛ 5