№ 46 (2016)

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 46 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – 375 с.

Опубліковано: 2018-07-12

Весь випуск

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 3

РОЗДІЛ 4