ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

 • Ірина Проценко
 • Марія Бикова
 • Наталія Кузьменко

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-65-58-64

Ключові слова:

вища освіта, Болонський процес, європейський вимір, заклад вищої освіти

Анотація

У представленому дослідженні на основі аналізу науково-педагогічної літератури
визначено основні ключові позиції, що характеризуються запровадженням європейського виміру у
вищій освіті: європейська спрямованість освіти, яка передбачає вихід навчальних планів за
національні кордони та відображає концепцію єдності різноманіття; європейське знання, що
включає вивчення історії та сучасного становища Європи, її культури, освітніх систем
європейських країн, основних напрямів розвитку освіти в Європі; європейський
мультикультуралізм, пов'язаний з усвідомленням багатокультурної природи європейської
спільноти, вихованням поваги до інших народів, забезпечення рівних можливостей для всіх учнів
незалежно від їхньої етнічної чи конфесійної приналежності; європейські лінгвістичні
компетенції, що передбачає оволодіння під час навчання як мінімум двома європейськими
мовами, підвищувати кваліфікацію за межами своєї країни та спілкуватися цими мовами з
колегами за кордоном; європейський професіоналізм, який здобувається у процесі навчання і дає
можливість працювати в будь-якій країні Європи; європейська людяність, що означає визнання та
повагу до таких цінностей, як права людини, демократія та свобода; європейська оцінка якості, що
є одним із інструментів досягнення відкритості, достовірності, прозорості досягнутих успіхів та
сумісності європейських систем підготовки кадрів вищої школи.. Визначено основні проблеми
щодо практичної реалізації Болонських рекомендацій в Україні. З’ясовано, що реформа вищої
освіти включає не тільки функціональний аспект, але й змістовний (зміст підготовки кадрів).
Розглянуто бар’єри, що перешкоджають впровадженню Болонського процесу в національну
систему вищої освіти: змістовний, під яким розуміється неможливість адекватного зіставлення
змісту та рівня програм; нормативний (законодавчий), який дозволяє здійснювати легітимну
реалізацію необхідних заходів; ресурсний, що має на увазі нестачу фінансових коштів та
компетентних кадрів для повноцінної роботи в рамках модернізації; інформаційний, що знижує
поінформованість потенційних учасників інтеграції про можливості та перспективи підключення
до Болонського процесу; мовний, який позбавляє навчальні заклади, викладачів, студентів шансів
на участь у загальноєвропейських чи двосторонніх програмах, або зменшує їхню ефективність.
Визначено, що українська система підготовки кадрів має всі шанси для того, щоб не лише
органічно вбудуватися у процес інтеграції, а й зробити свій внесок у вдосконалення освіти в
Європі.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Ірина Проценко

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
  Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
  м. Суми, Україна

 • Марія Бикова

  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки
  Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка,
  м. Суми, Україна

 • Наталія Кузьменко

  старший викладач кафедри ДПД та українознавства
  Сумський національний аграрний університет
  м. Суми, Україна

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» Law of Ukraine «The Higher Education».. (2014). Vidnovleno z:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. data ostannoho zvernennia 01.07.2022.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Law of Ukraine «The Education@.. (2017). Vidnovleno z:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html. data ostannoho zvernennia 23.06.2022.

Sbruieva, A. A., Yeremenko, I. V. (2017). Yevropeiskyi vymir zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity: etapy ta

aktualni tendentsii rozvytku. The European dimension of higher education quality assurance: stages and current

development trends.. Aktualni problemy upravlinnia yakistiu osvity: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii.

Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A.S. Makarenka.

Formuvannia yevropeiskoho vymiru zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v konteksti internatsionalizatsii

osvitnoho prostoru Formation of the European dimension of quality assurance of higher education in the context

of the internationalization of the educational space. : monohrafiia / za zah. red. A. Sbruievoi. Sumy : Vyd-vo

SumDPU im. A.S. Makarenka, 2019. 254 s.

Dyman T., Bonkovskyi O., Vovkohon A. Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity ta Bolonskyi protses : navchalno-

metodychnyi posibnyk. The European area of higher education and the Bologna process. Odesa : NU «OMA»,

106 s.

Prohramy spilnoho ta podviinoho dyplomuvannia. Joint and double degree programs. Kyivskyi natsionalnyi

universytet imeni Tarasa Shevchenka : vebsait. URL. http://mobility.univ.kiev.ua/?page_ id=73&lang=uk (data

zvernennia : 02.06.2022).

Prohrama Yevropeiskoho Soiuzu ERASMUS+. ERASMUS+ program of the European Union.. URL:

https://erasmusplus.org.ua/ novyny/2552-mizhnarodnyi-tyzhden-erazmus-v-ukraini-4-81119.html (data

zvernennia: 02.01.2020).

Paryzke komiunike. Paris Communiqué. Paryzh, 25 travnia 2018 r. Ministerstva osvity i nauky Ukrainy :

vebsait. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE

%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (data zvernennia:

06.2022).

Yatseiko M. Demokratyzatsiia osvity: analiz osnovnykh chynnykiv. Multyversum : filosofskyi almanakh.

Democratization of education: analysis of the main factors. Kyiv : Tsentr dukh. k-ry, 2006. No 56. S. 199–209.

Favell A. The Europeanisation of Everyday Life: Cross-Border Practices and Transnational Identifications

Among EU and Third Country Citizens, EUCROSS 2011. URL:

https://pure.au.dk/ws/files/53643017/EUCROSS_D2.1_State_of_the_Art.pdf (дата звернення: 16.06.2022).

Завантаження

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 58-65. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-65-58-64

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають