ПРОЄКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ НА ГУРТКОВИХ ЗАНЯТТЯХ З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/

Ключові слова:

педагогічні умови, естетичне виховання, літературне читання, молодші школярі, принцип колективізму, принцип проєктності, анкетування

Анотація

У статті розроблено педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами театралізації на гуртках з літературного читання. Розроблено курс гуртка з літературного читання «Театр зі школи». Завданнями курсу стали розвиток естетично важливих якостей особистості, підвищення рівня комунікації між однокласниками, активізація самостійної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів. Результати – стимуляція читацької діяльності, розвиток умінь «повільного читання» та поглиблення аналізу художнього твору, формування контекстного мислення на основі художньої інтерпретації твору словесного мистецтва; вдосконалення усного та письмового мовлення учнів. Виокремлено принципи гурткових занять, зокрема: принцип культурообразності, загальнолюдські якості культури відповідають цінностям культури, актуалізація культурних традицій. По-друге, принцип колективізму, по-третє принцип мотивації особистісного саморозвитку учнів, який виявляється у створенні умов для позитивного самопізнання та самовизначення підлітків у різних видах художньо-творчої самореалізації; принцип діалогічності, який реалізується в актуалізації духовно-ціннісних орієнтирів молодого покоління, творчому діалозі школяра з педагогами та однолітками, діалозі; принцип проєктності – побудова етапної діяльності педагогів, режисерівкураторів проекту та учнів, спрямованої створення нового продукту, нового явища художньої реальності. На кожному з них вирішуються завдання естетичного та комунікативного розвитку школярів у процесі підготовки культурно-освітньої події за допомогою вчителя. Розроблений комплекс включав: інформаційно-організаційний етап «Театральна азбука», інформаційно-діяльнісний етап, який включав екскурсію до театру, перегляд професійної дитячої вистави, обговорення вистави; організаційно-діяльнісний етап включав читання художнього твору, обговорення та визначення головної мети, написання міні-твору; діяльнісний етап передбачав показ літературної вистави; комунікативно-рефлексивний етап: обговорення театральної постановки, анкетування глядачів (учнів та педагогів).

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Проценко Ірина Іванівна

    кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна

  • Бикова Марія Миколаївна

    кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна

Посилання

Антонюк О. Менеджмент в освітянській сфері: концептуальні засади. Персонал. 2006. №10. C. 58-66.

Концепція нової української школи Електронний ресурс.. Режим доступу:http://mon.gov.ua/Новини 2016/12/05/konczepcziya.pdf.

Ничкало Н. Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції. Педагогіка і психологія. 2008. Т. 1. С. 57–69.

Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2009. 278 с.

Пономарьова Г. Ф. Теоретико-методологічні засади самовиховання майбутніх педагогів у процесі модернізації вищої педагогічної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки. 2018. Вип. 42. С. 139–145.

Потоцька Т. Підготовка майбутніх вчителів до методичної творчості. Педагогічні науки: зб. наук. праць Бердянс. держ. пед.. ун-ту. 2007. № 1. С. 179–184.

Семенець-Орлова І.А. Сучасні тенденції управління актуальними освітніми змінами на прикладі зарубіжного досвіду. Університетські наукові записки. 2014. № 1 (49). С. 219-226.

Степанець І. О. Науково-методична робота у педагогічних ВНЗ на засадах компетентнісного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. Вип. 37. С. 329–336.

Штефан Л. А. Дистанційна освіта як форма організації навчання. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика. 2 Вип. 54. С. 92–95.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

ПРОЄКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ НА ГУРТКОВИХ ЗАНЯТТЯХ З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 91-99. https://doi.org/10.31652/

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають