ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАННОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-99-106

Ключові слова:

педагогічна толерантність, майбутні вчителі початкових класів, молодші школярі, інтеркультурний зміст освіти, комунікативна та культурна інтолерантність, шляхи формування

Анотація

У статті піднято проблему й підкреслено актуальність формування толерантності особистості в сучасних умовах. Зокрема, метою статті є дослідження теоретичних основ формування педагогічної толерантності майбутніх педагогів початкової школи в умовах воєнного стану, що досягається застосуванням комплексу відповідних методів (аналіз філософської, педагогічної та психологічної літератури; вивчення й узагальнення педагогічного досвіду тощо).У представленому дослідженні уточнено та обґрунтовано сутність понять «толерантність» – засіб досягнення виховних та освітніх завдань; одна з провідних цілей процесу виховання та «професійна толерантність» – інтегрована характеристика, професійно важлива якість. Визначено основні ознаки толерантного мислення: здатність стати на точку зору людини – децентрація на противагу інфантильному егоцентризму; здатність виділяти в об’єкті, що оцінюється істотні та другорядні ознаки; здатність до амбівалентності сприйняття об'єкта, за яким людина може бачити одночасно як позитивні, так і негативні характеристики, на противагу чорно-білому унівалентному сприйняттю; здатність встановлювати схожість і відмінності між одними й тими ж об'єктами на різних підставах, утворюючи різні угрупування; гнучкість мислення, що полягає у готовності змінити свої уявлення про об'єкт у зв'язку з отриманою новою інформацією. Розглянуто сутність, структуру та функції педагогічної толерантності майбутніх учителів початкових класів. Окреслено основні шляхи її формування під час навчання студентів в закладі вищої освіти. Акцентовано важливість спрямування педагога на формування толерантного ставлення до оточуючих у молодших школярів. Окреслено основні шляхи розвитку професійної толерантності майбутніх вчителів у виші: систематичне формування в студентів сталої позиції щодо неухильного дотримання вимог педагогічної етики, розуміння безумовної цінності кожної дитини, незалежно від її національності, віри та рівнів розвиненості; організація толерантної взаємодії під час проведення занять, групової та колективної навчальної та позанавчальної діяльності студентів; інтеркультурний зміст педагогічної освіти, зокрема навчальних дисциплін, пов’язаних з мистецтвом; спрямовування студентів на формування навичок толерантності в дітей.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Бикова Марія Миколаївна

    кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна

  • Лобова Ольга Володимирівна

    доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна

  • Проценко Ірина Іванівна

    кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна

Посилання

Dubinka M. (2007) Psykholoho-pedahohichni umovy zabezpechennia efektyvnosti mizhosobystisnoho spilkuvannia Psychological and pedagogical conditions for ensuring the effectiveness of interpersonal communication.. Ridna shkola. № 4 (927). S. 33–36. in Ukrainian.

Kilova H. (2020) Formy i vydy adaptatsii pedahohichnykh pratsivnykiv v zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi. Forms and types of adaptation of teachers in secondary school. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_9/20.pdf in Ukrainian.

Matiikiv I. M. (2008) Psykholohichni faktory vplyvu na formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv sfery obsluhovuvannia: rezultaty eksperymentu.Psychological factors influencing the formation of professional competence of service professionals: the results of the experiment. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. № 4. S. 209–216. in Ukrainian.

Prykhodko Yu. O. (2009) Profesiine samovyznachennia yak chynnyk osobystisnoho rozvytku Professional selfdetermination as a factor of personal development.. Nastupnist u diialnosti zahalnoosvitnoi ta profesiinoi shkoly v profilnomu navchanni: materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii / Instytut pisliadyplomnoi osvity inzhenerno-pedahohichnykh pratsivnykiv Universytetu menedzhmentu osvity. – Donetsk: IPO IPP UMO. S. 36–37. in Ukrainian.

Rudenko L. A. (2012) Suchasni teoretychni pidkhody do kultury spilkuvannia u profesiinii sferi Modern theoretical approaches to the culture of communication in the professional sphere... Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity № 1 S. 9–15. in Ukrainian.

Simko R. T. (2011) Poniattia hotovnosti do profesiinoi diialnosti na suchasnomu etapi rozvytku psykholohichnoi nauky The concept of readiness for professional activity at the present stage of development of psychological science. .Problemy suchasnoi psykholohii: zb. nauk. prats K-PNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – K.: Instytut psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, Vypusk 13. S. 415–425. in Ukrainian.

Averill J.R., Thomas-Knowlеs C. (1991) Emotional Creativity. Strongman K.T. (ed.) International review of studies on emotion. London: Wiley, V.1. P. 269–299.

Bar-On R. (2000) Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. Handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass, P. 363–388.

Buck R. (1991) Motivation emotion and cognition: A developmental-interactionist view. International review of studies on emotion. – Chichester: Wiley, V.1. Р. 101–142.

Goleman D. (2001) An EI-based theory of performance .The emotionally intelligent workplace. – San Francisco: Jossey-Bass, 2001. P. 27–44.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАННОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 99-106. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-99-106

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають