НАВЧАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СФЕРАХ

Автор(и)

  • Калашнік Наталія Василівна Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • Вовчаста Наталія Ярославівна Національний університет Львівська політехніка
  • Ленга Евеліна Леонідівна Буковинський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-105-114

Ключові слова:

Студент-іноземець, україномовна комунікація, міжкультурна освіта, міжкультурна комунікативна компетентність, адаптація, емфаза

Анотація

До недавнього часу проблеми міжкультурної комунікації були предметом дискусій переважно у сфері викладання іноземних мов. В статті звертається увага на тому, що для іноземних студентів міжнаціональне спілкування являє собою залучення до чужої культури при збереженні національних культур. При цьому особлива, інтегрована роль належить мові, яка виступає як засіб взаємодії суб’єктів діалогу.
Автори акцентують увагу на тому, що сутність проблеми навчання україномовної комунікації студентів-іноземців медичного університету полягає в професійному володінні всіма формами та методами ведення сучасного уроку з української мови, системи навчання україномовної комунікації студентів-іноземців медичного університету у навчальній та професійних сферах.
У дослідженні з’ясовано, що задача формування в іноземних студентів навиків спілкування є однією з основних задач, котрі стоять перед викладачами. Формування інтересу студента-іноземця до вивчення мови потрібно здійснювати за допомогою стимулювання пізнавальної діяльності, що включає в себе добір цікавого матеріалу, зв’язок із життям, літературні КВК та брейн-ринги; емоційне стимулювання пізнавальної активності–це і активізація відтворюючої уяви, і забезпечення безпосереднього сприймання матеріалу; прийомів активізації інтелектуальної сфери (прийоми порівняння, зіставлення, повторення, систематизації та узагальнення вивченого). Зосереджено увагу на активізації пізнавальної діяльності на уроках мови, що є досить актуальною. Дійшли висновків, що в арсеналі кожного викладача має бути ціла система методів і прийомів викладання предмета.
В дослідженні визначили, щоб студент володів українською мовою соціально і достатньо професійно, формування його власне комунікативної і професійно-комунікативної компетентності слід розподілити на етапи, рівні.
Сьогодні перед викладачами постала необхідність налагодження системи навчання україномовної комунікації студентів-іноземців медичного університету, спрямованої на реального студента так, щоб забезпечити його щоденну самостійну роботу і можливість якісного засвоєння дисципліни. За необхідне визначили більш активно залучати студентів до виконання реальних досліджень.
Визначили, що країнознавчий аспект повинен відігравати неабияку роль для опису цілей, змісту і методів навчання, а також має бути важливим для визначення критеріїв, що характеризують рівень володіння мовою.
Ми встановили, що ефективність адаптаційного процесу іноземних студентів українського медичного навчального закладу залежить від спрямованого управлінського впливу та створення цілісної системи організації управління цим процесом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Калашнік Наталія Василівна, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Candidate of Pedagogical Sciences (PhD in Pedagogy), Associate Professor (National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya), Vinnytsia, Ukraine

Вовчаста Наталія Ярославівна, Національний університет Львівська політехніка

д.пед.н.,доцент, професор кафедри фундаментальних дисциплін ІТ Степ Університет Національний університет Львівська політехніка, м. Львів, Україна

Ленга Евеліна Леонідівна, Буковинський державний медичний університет

Candidate of Biological Science ( PhD in Biochemistry), Assistant of Department of Bioorganic and biological Chemistry and Clinical Biochemistry Bucovinian state medical university, Chernivtsi, Ukraina

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Як цитувати

Kalashnik, N. ., Vovchasta, N., & Lenha, E. (2021). НАВЧАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СФЕРАХ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 105–114. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-105-114

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3