2021: Випуск 61

					##issue.viewIssueIdentification##

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 61. 140 с.

Опубліковано: 2021-07-20

Весь випуск

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3