ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Оксана Хомишак

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-123-131

Ключові слова:

цифрові інструменти, навчання англійської мови, молодші школярі, початкова школа, мультимедійні засоби навчання, пісенний відео матеріал

Анотація

У контексті модернізації та диджиталізації англомовної освіти актуалізовано проблему
використання цифрових інструментів на уроці англійської мови у початковій школі. Крім цього, у
статті окреслено трансформаційні процеси у сфері англомовної освітньої політики та
імплементацію нових форм, методів, засобів навчання, а також освітнє значення використання

цифрових інструментів у навчанні англійської мови. Здійснено ретельний аналіз психолого-
педагогічної та методичної літератури задля теоретичного обґрунтування основних положень

наукового дослідження. Особлива увага акцентована на дидактичній цінності програмних засобів
навчання для створення та розробки цифрового посібника з англійської мови. На основі аналізу
студентської проєктної роботи проілюстровано низку переваг цифрового посібника, а саме:
креативність, технологічність, мобільність, доступність, зручність, інтерактивність, комунікативна
спрямованість та автентичність. У статті розкрито педагогічні можливості використання пісенного
мультимедійного матеріалу, зокрема відео пісень на каналі YouTube, у навчанні англійської мови
учнів початкової школи. Запропоновано низку відео пісень, які можуть бути використані на різних
етапах уроку з англійської мови у початковій школі залежно від поставленої мети. У розвідці
підкреслено позитивну емоційну та мотиваційну роль пісенного відео матеріалу, оскільки сучасні
мультимедійні засоби навчання сприяють англомовній комунікативній діяльності учнів і
заохочують їх до цікавого та жвавого вивчення англійської мови. У результаті дослідження
встановлено дидактичний потенціал таких цифрових інструментів, як програмні та мультимедійні
засоби навчання, освітні канали, що забезпечують взаємодію учителя та учня,а також формування
усіх складників англомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи у процесі
навчання англійської мови.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Оксана Хомишак

    доцентка, кандидатка педагогічних наук,
    доцентка кафедри романської філології та компаративістики
    Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
    м. Дрогобич, Україна

Посилання

«Нова українська школа» Електронний ресурс.. Доступно: http://www.https:// osvita.ua/doc/

files/news/520/52062/new-school.pdf

COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning Електронний ресурс.. Доступно:

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelonglearning.pdf.

Хомишак O., Патієвич O., Модернізація освітнього процесу з англійської мови у Новій українській школі.

Київ, Україна : Кондор, 2018.

Хомишак О., Патієвич О., «РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ STORYJUMPER».

Інформаційні технології і засоби навчання. 79. No 5. 2020. С. 126-138. Доступно:

file:///C:/Users/User/Downloads/lili,+2824-Текст+статті-16844-1-6-20200706+_1_E%5E%5E%20(1).pdf

Generation Alpha Online.. Available :https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Alpha. (in English).

CourseLab Online.. Available :http://www.courselab.com/view_doc.html. (in English).

StoryJumper Online.. Available :https://www.storyjumper.com. (in English).

Flip PDF Online.. Available :https://www.flipbuilder.com/flip-pdf/. (in English).

The wheels on the bus Online.. Available :https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-wheels-the-

bus?_ga=2.217350751.(in English).

Hello, hello Online.. Available :https://supersimple.com/song/hello-hello/. (in English).

If you are happy and you know it Online.. Available :https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/if-youre-

happy-and-you-know-it? (in English).

Old MacDonald had a farm Online.. Available :https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-

had-farm. (in English).

Walking in the jungle Online.. Available :https://supersimple.com/song/walking-in-the-jungle/. (in English).

Baby shark Online.. Available :https://supersimple.com/article/baby-shark/. (in English).

Five little ducks Online.. Available :https://supersimple.com/song/five-little-ducks/. (in English).

Five little monkeys Online.. Available :https://supersimple.com/song/five-little-monkeys/. (in English).

1,2,3,4,5 once I caught a fish alive Online.. Available :http://www.nurserytracks.com/Counting_songs.htm.

(in English).

Merry Christmas Online.. Available :https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0. (in English).

Jingle Bells Online.. Available :https://www.youtube.com/watch?v=eQ34DSTjsLQ. (in English).

We wish you a merry Christmas Online.. Available :https://www.youtube.com/watch?v=O06dK2Lv9WM.(in English).

Завантаження

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 123-131. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-123-131