ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

 • Вікторія Федорчук
 • Іван Федорчук

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-203-212

Ключові слова:

здоров'язбережувальні технології; освітній процес; майбутні вчителі, інноваційні технології, інтерактивні технології

Анотація

Модернізація змісту, форм і методів сучасної вітчизняної освіти в контексті її інтеграції
в Європейський освітній простір передбачає розробку та впровадження інноваційних технологій та
освітніх систем, зокрема таких, які мають здоров’язбережувальну та оздоровчу спрямованість.
Загалом проблема зміцнення та збереження здоров’я кожної людини є важливою в сучасних
умовах. Тому публікація присвячена актуальній темі, яка стосується здоров'язбережувальних
технологій у підготовці майбутніх педагогів.
У статті висвітлено різні підходи до тлумачення поняття здоров'язбережувальних технологій.

Описано кілька груп здоров'язбережувальних технологій, зокрема: медико-гігієнічні, фізкультурно-
оздоровчі, екологічні, технології забезпечення безпеки життєдіяльності, а також освітні

здоров'язбережувальні технології. Також охарактеризовано види освітніх здоров'язбережувальних
технологій, серед яких: організаційно-педагогічні (визначають структуру освітнього процесу,
сприяють попередженню перевтоми здобувачів освіти і т.п.), навчально-виховні (містять програми
навчання, які стосуються піклування про здоров’я, формування культури здоров’я тощо), а також
психолого-педагогічні (пов’язані з роботою на заняттях). Надалі саме психолого-педагогічним
технологіям у статті приділяється найбільше уваги.
Серед психолого-педагогічних здоров'язбережувальних технологій ефективними у підготовці
майбутніх педагогів автор вважає, зокрема, інтерактивні технології. Подано результати проведеного
дослідження, які свідчать, що і здобувачі освіти надають перевагу саме інтерактивним технологіям
як ефективним способам організації освітнього процесу в закладі сучасної освіти. Описано види
інтерактивних технологій, їх переваги як засобу, який дозволяє організовувати освітній процес
максимально комфортно для його учасників та їхнього психологічного стану. Запропоновано
приклади можливого використання різних видів інтерактивних технологій на заняттях
педагогічних дисциплін. Так, описано можливості використання таких технологій як робота в
парах, ажурна пилка, мозковий штурм, мікрофон, рольова гра, тренінг та ін.
Зазначено, що подальші дослідження даної проблеми мають бути спрямовані на теоретичне
вивчення, практичну розробку та впровадження інших освітніх технологій, які мають потенціал
здоров'язбережувальних та будуть створювати психологічно комфортні умови для практичної
підготовки майбутніх педагогів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Вікторія Федорчук

  кандидат педагогічних наук, доцент
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
  м. Кам’янець-Подільський, Україна

 • Іван Федорчук

  кандидат біологічних наук, доцент
  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
  м. Кам’янець-Подільський, Україна

Посилання

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ. Академвидав. 2004.

Єфімова В. М. Здоров’язбережувальні технології в системі підготовки майбутніх учителів природничих

дисциплін. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Педагогічні науки, Випуск 1.33.

Кучма В. Р., Степанова М. И. Концепция «Общие подходы к формированию гигиенических требований к

условиям реализации основных общеобразовательных программ». Проект «Разработка компонентов

стандарта общего образования второго поколения»: Разработка гигиенических требований к условиям

реализации основных общеобразовательных программ. Москва. 2006.

Усатова І. А. Формування готовності майбутніх учителей фізичної культури до реалізації

здоров’язбережувальних технологій у спеціальных медичних групах. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю. А.

Гончаренко М. С., Лупаренко С.Є. Поняття «валеопедагогіка» та «педагогічна валеологія» у психолого-

педагогічній літературі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. Суми.

СумДПУ, 2010. No 1 (3).

Ващенко А., Свириденко С. Готовність учителя до використання здоров’язбережувальних технологій у

навчально-виховному процесі. Здоров’я і фізична культура. 2006. No 8.

Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе.

Москва: АРКТИ. 2006.

Пометун О. І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: Видавництво

А.С.К. 2004. С. 8-9.

Балаев А. А. Активные методы обучения. Москва: Профиздат. 1986.

Тренинг онлайн.. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki /%D0%A2%D1%80% D0%B5%D0%BD% D0%

B8%D0% BD%D0%B3 доступ: 28.06.2016.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 203-212. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-203-212