ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИВЧЕННІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Автор(и)

 • Роман Гуревич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Володимир Кобися Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Алла Кобися Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Світлана Кізім Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Лариса Куцак Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Надія Опушко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-5-19

Ключові слова:

цифрова компетентність, комп’ютерно орієнтовані технології навчання, майбутній учитель, дистанційне навчання, інформаційне середовище

Анотація

Цифрова компетентність визнана однією з ключових для повноцінного життя та
діяльності людини і передбачає впевнене, критичне та відповідальне використання цифрових
технологій і взаємодію з ними в навчанні, роботі, повсякденному житті. В статті проаналізовано підходи до визначення поняття і змісту цифрової компетентності вчителя, нормативні акти та
рамкові документи, на основі яких розробляються сучасні підходи до розуміння й оцінювання рівня
володіння цифровою компетентністю майбутніми вчителями, схарактеризовано перелік освітніх
компонент формування цифрової компетентності у навчальних планах підготовки майбутніх
учителів у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського,
описано методичні підходи та технологічні особливості викладання навчальної дисципліни
«Комп’ютерно орієнтовані технології навчання» в умовах здійснення освітнього процесу в період
карантинних обмежень та воєнного стану з використанням елементів і технологій дистанційного
навчання, відеоматеріалів, записаних науково-педагогічними працівниками кафедри інноваційних
та інформаційних технологій в освіті, наведено результати аналізу результатів ефективності
вивчення цієї дисципліни впродовж 5 років у звичайних умовах, умовах карантинних обмежень,
змішаного та дистанційного навчання, опитування студентів щодо необхідності вивчення такої
навчальної дисципліни, доцільності підібраного навчального матеріалу, використаних педагогічних
технологій, методик викладання й оцінювання результатів навчання, необхідності й можливості
використання добутих знань та сформованих навичок студентами у подальшій освітній і
професійній діяльності. Наведені матеріали відображають сформований у закладі освіти підхід до
організації освітньої діяльності в сучасних умовах з використанням технологій електронного
навчання.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Роман Гуревич, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,
  директор навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 • Володимир Кобися, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
  Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського

 • Алла Кобися, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
  Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського

 • Світлана Кізім, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
  Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського

 • Лариса Куцак, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
  Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського

 • Надія Опушко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
  закладами, Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського

Посилання

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance).

COM (2018) 24 EN // Official Journal of the European Union. – 4.6.2018. – C 189/1 - C 189/13

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради, 2017, No 38-39, ст. 380.

Кучерак І. В. Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових

компетентностей. Інноваційна педагогіка. Вип.22. Т.2. 2020 . С. 91-94

Войтюк Т. М. Цифровізація сучасної професійно-технічної освіти. Інноваційний розвиток професійної

освіти регіону в умовах інформатизації суспільства: проблеми та перспективи. Збірник тез Всеукраїнської

науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28 квітня 2021р [Електронний ресурс]. Запоріжжя : НМЦ

ПТО у Запорізькій області, 2021. 218 с.

Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти. Інформаційні технології і засоби навчання.. Вип. 1

(15). 2010. https://doi.org/10.33407/itlt.v15i1.25

Кадемія М. Ю., Косянчук М.С. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових

класів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:

методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 61. 2021. С. 13-19.

Гуревич Р., Кадемія М., Опушко Н., Ільніцька Т., Плахотнюк Г. Роль цифрових технологій навчання в

епоху цивілізаційних змін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 62, 2021. С. 28–38.

The European Commission’s science and knowledge service. Digital Competence Fram ework fo r Educators

(DigCom pEdu). 2017. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/ digcompedu.

EUR-Lex. Council Recommendation on Key Competences fo r Lifelong Learning. 2018. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC.

Морзе Н. Опис цифрової компетентності педагогічного працівника (проєкт). Відкрите освітнє е-

середовище сучасного університету. 2019. Спецвип. С. 1-53.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИВЧЕННІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 5-19. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-5-19

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 > >>