РОЗРОБКА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ЗА ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ

Автор(и)

 • Анатолій Кудін
 • Тамара Кудіна
 • Олена Міненко
 • Володимир Бабич

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-171-184

Ключові слова:

освітня платформа, змішане навчання, апаратне забезпечення, застосунок, мультимедіа

Анотація

Активний перехід закладів вищої освіти України на змішану форму навчання актуалізує
проблему створення інтернет-адаптованого навчально-методичного забезпечення. Аналіз
змістового наповнення розміщених в інтернеті навчальних ресурсів з української мови для
іноземців свідчить, що вони безадресні, на їхній основі не можна побудувати цілісний навчальний
курс для іноземних слухачів підготовчих відділень. Під час навчання в умовах карантину постала
проблема – обмеження у безпосередньому спілкуванні іноземців з носіями української мови, що
гальмує процес формування комунікативних компетенцій. Системне використання комп’ютерних
технологій на заняттях з української мови як іноземної дає можливість розв’язати порушені
проблеми. З цією метою було створено й апробовано університетську освітню платформу для
підготовки іноземців за змішаною формою навчання (Рlatform for Вlended Learning).
Університетська освітня платформа включаала базові і відмінні елементи, використання яких
обумовлене специфікою викладання навчальних дисциплін («Українська мова», «Фізика»,
«Математика», «Інформаційні технології: операційні системи та архітектура комп’ютера»). Базові
елементи мали апаратне (АЗ) і програмне (ПЗ) забезпечення. До відмінних елементів Рlatform for
Вlended Learning належали: спеціальне апаратне забезпечення, навчальний контент і прикладне
програмне забезпечення власної розробки. Навчальний контент – мультимедійні курси в оболонці
для дистанційного навчання MOODLE. Описано власні освітні розробки: застосунок для
автоматизованої перевірки текстів «Електронний диктант», система онлайн-опитування на
смартфонах, віртуальний лабораторний симуляційний практикум з фізики, інтерактивний
«Розв’язник задач з фізики», застосунок для прискореного створення тестів в LMS MOODLE. Для
розроблення освітніх застосунків використовувались мови програмування Java, Python, C#;
програмні засоби – Spring, Hibernate, HTML5, CSS, JavaScript, програмні середовища - Microsoft
Virtual Studio, Radmin. Показано, як елементи освітньої платформи використовуються в рамках
єдиного навчального процесу, автором і модератором якого є викладач. Результати педагогічного
експерименту засвідчили, що використання освітньої платформи Рlatform for Вlended Learning у
навчальному процесі підвищує в іноземців мотивацію до вивчення української мови та збільшує час
їх перебування в україномовному середовищі. Подальшого дослідження потребує питання розробки
і використання такого формату мультимедіа, як навчальні комп’ютерні ігри для самоосвіти
студентів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Анатолій Кудін

  доктор фізико-математичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту
  «Європейська ІТ-школа», Міжнародний європейський університет,
  м. Київ, Україна

 • Тамара Кудіна

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних технологій викладання
  загальноосвітніх дисциплін, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
  м. Київ, Україна

 • Олена Міненко

  провідний фахівець Навчально-наукового інституту «Європейська ІТ-школа»,
  Міжнародний європейський університет,
  м. Київ, Україна

 • Володимир Бабич

  викладач кафедри інформаційних технологій Навчально-наукового інституту «Європейська ІТ-школа»,
  Міжнародний європейський університет,
  м. Київ, Україна

Посилання

Сайт: онлайн-курси Stanford. URL: https://online.stanford.edu/free-courses (дата звернення 05.02.2022).

Сайт: онлайн-курси Массачусетського техн. ін.URL: https://ocw.mit.edu/courses/new-courses/

(дата звернення 05.02.2022).

Сайт: Prometheus URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+UKR101

+2020/about) (дата звернення 05.02.2022).

Сайт: EdEra URL: https://www.ed-era.com/ (дата звернення 05.02.2022).

Сайт: WiseCow URL: https://wisecow.com.ua/all-courses/ (дата звернення 05.02.2022).

Сайт: URL:Українська команда Google https://learndigital.withgoogle.com/digital workshop-ua /courses

(дата звернення 05.02.2022).

Сайт: ВУМ online URL: https://vumonline.ua/courses/(дата звернення 05.02.2022).

Сайт: EduHub. URL https://eduhub.in.ua/ (дата звернення 05.02.2022).

Сайт: Impactorium. URL https://impactorium.org/uk/all-courses/(дата звернення 05.02.2022).

Сайт: Платформа «Є-мова». URL https://nachasi.com/news/2018/02/20/e-mova-spilnokosht/

(дата звернення 05.02.2022).

Сайт: Відкриті для української. URL: https://open4ukrainian.education/courses/ (дата звернення 05.02.2022).

Назаревич Л.Т., Гавдиди Н.І. «Онлайн-практика з тренування навичок слухання та читання розроблена на

основі підручника “Українська мова для іноземців. Практикум (Рівні В1– В2)” / 2-е видання; змінене й

доповнене. — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017.

Сайт: Speakua. URL https://www.speakua.com/online-lessons/ (дата звернення 05.02.2022).

Cайт: National Platform for Studying the Ukrainian Language for English-speaking URL: https://ukr.lingva.ua/

(дата звернення 05.02.2022).

Сайт: Radmin. URL: https://www.radmin.ru/download/(дата звернення 05.02.2022).

Сайт: Spring. URL: https://spring.io/ (дата звернення 05.02.2022).

Сайт: Hibernate. URL: http://hibernate.org/ (дата звернення 05.02.2022).

Завантаження

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

РОЗРОБКА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ЗА ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 171-184. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-171-184