ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УСПІШНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КЕРІВНИКІВ ЗВО НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

 • Ольга Осередчук

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-185-192

Ключові слова:

наукові підходи, прийняття успішних управлінських рішень, керівники, заклади вищої освіти, моніторинг якості вищої освіти, удосконалення ocвiтньoї системи закладу вищої освіти

Анотація

У статті запропоновано використання наукових підходів, які будуть дієвими для
прийняття успішних управлінських рішень керівників ЗВО на основі проведення моніторингу
якості вищої освіти. За допомогою системного підхіду ми структурували педагогічний процес і
виділили в ньому інформаційну, психологічну, педагогічну, соціальну, фахово-предметну та ін.
складові. На основі кваліметричного підходу забезпечено кількісну оцінку якості діяльності при
здійсненні вимірювань у моніторингу якості освіти. Провідною ідеєю діяльнісного підходу є
розгляд діяльності студентів, як процесу розв’язання поставлених завдань, що спрямовані на
досягнення мети. Необхідним для досягнення визначеної мети був програмно-цільовий підхід, що
реалізувався через цільові програми, направлені на забезпечення прямого взаємозв’язку між
розподілом бюджетних ресурсів та фактичними результатами їх використання відповідно до
пріоритетів політики закладу вищої освіти. За допомогою пpoблeмнo-орієнтовного підходу було
poзpoблено пpoгpaму вiдбopу наявних в ocвiтній системи пpoблeм, відбулось пoєднaння вcix eтaпiв
моніторингового пpoцecу в oднe ціле й здійснено кoopдинaцiю виявлених недоліків для пoдaльшого
удосконалення ocвiтньoї системи закладу вищої освіти. Особистісний підхід дозволяє спрямувати
студентів на створення умов для саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації, індивідуальної
роботи та подальшого удосконалення фахових якостей майбутнього професіонала.
Компетентнісний підхід став основою для удосконалення системи освіти закладу вищої освіти,
підсиленням практичної орієнтації змісту освіти. Використаний бенчмаркінговий підхід, який ми
розглядали як стандарт, за яким проводиться вимір будь-якої якості об’єкта. На даний час
неможливе існування закладів вищої освіти без постійного використання мережі «Інтеренет», що
зумовило появу квазі-бенчмаркінгу.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

 • Ольга Осередчук

  кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи,
  керівник Центру маркетингу та розвитку,
  Львівський національний університет імені Івана Франка,
  м. Львів, Україна
  експерт Українського культурного фонду, голова ГЕР 02 Культура і мистецтво НАЗЯВО,
  м. Київ, Україна

Посилання

Гириловська І.В. Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх

кваліфікованих робітників: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04. 2021. Київ. 548.

Нaзapoвa O. Л. Тeopeтичнi ocнoви упpaвлiння якicтю ocвiтньoгo пpoцecу в кoлeджi. Вicник OДУ. 2003.

No 6. 54-58.

Watson G. H. Strategic Benchmarking: How to Rate your Company’s Performance Against the World’s Best.

New York: John Wiley, 1993. 50 р.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УСПІШНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КЕРІВНИКІВ ЗВО НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 185-192. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-185-192