ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ

Автор(и)

 • Майя Кадемія
 • Інесса Візнюк
 • Анна Поліщук
 • Сергій Долинний

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-153-163

Ключові слова:

інтерактивне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, іншомовна компетентність, мультимедійні технології навчання, чат-бот, штучний інтелект

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до використання штучного інтелекту (ШІ) як засобу
вивчення іноземної мови здобувачами освіти. Проведено теоретичний аналіз досліджуваної
проблеми та подано результати сформованості іншомовної компетентності у здобувачів освіти за
допомогою засобів ШІ-технологій. Обґрунтовано особливості використання штучного інтелекту під
час вивчення іноземної мови та представлено аналіз сформованості іншомовної компетентності у
здобувачів освіти в освітньому середовищі закладів вищої освіти.
Доведено, що пріоритетне використання в технологічному компоненті методичної системи
активних та інтерактивних методів формування у здобувачів освіти іншомовної компетентності за
допомогою сучасних засобів навчання створює умови для зростання особистісної активності та
нарощування досвіду розв’язання завдань професійної діяльності майбутніх фахівців.

Визначено основні напрями, що передбачають розробку дидактичних основ формування необхідних
професійних умінь і навичок у майбутніх фахівців в умовах використання ШІ у процесі вивченні
іноземної мови: навчання має бути організованим не тільки в зоні актуального, теперішнього розвитку,
а й з урахуванням самостійності студента як майбутнього фахівця. У такому випадку здобувач освіти
має можливість встановлювати зв'язки з наявними вже в нього знаннями та вміннями, тими яких він
набуває, а також і з тими вміннями, якими необхідно опанувати. Зазначено, що для підтримки в
здобувачів освіти інтересу до вивчення іноземної мови, варто організувати педагогічний процес з
урахуванням умов інноваційного середовища освітнього закладу таким чином, аби стимулювати
розвиток їх креативності та прагнення до отримання нового досвіду.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Майя Кадемія

  кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
  професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Інесса Візнюк

  доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Анна Поліщук

  кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Сергій Долинний

  асистент кафедри психології та соціальної роботи
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Bihych O. B., Strilets V. V. Potential for the use of ict in teaching scientific and technical translation / O. B. Bihych,

V. V. Strilets // Information technologies and learning tools, 2020. – 76(2). – С.86– 95. DOI: https://cutt.ly/yIEAiEw

Gurevich, R. S. Formation of educational information environment for the training of skilled workers in vocational

schools: a monograph. – Vinnytsia: Planer LLC, 2015. – С. 234–271.

Olga Oseredchuk, Lyudmyla Nikolenko, Serhii Dolynnyi, Nataliia Ordatii, Tetiana Sytnik, Tatiana Stratan-

Artyshkova. The Usage of Modern Information Technologies for Conducting Effective Monitoring of Quality in

Higher Education. IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security, 2022. –

VOL 22 – No1. – 113– 120. Retrieved from https://cutt.ly/DIEP5Wk

Vizniuk I. M. Vprovadzhennia PKKPT v osvitno-informatyvne seredovyshche dystantsiinoho navchannia za

prohramoiu «Macromedia flash» / I. M. Vizniuk // Tekhnolohii rozvytku intelektu, 2019. – T. 3. – 3(24). –

С. 23–46.

Артьомова М.Г., Бедь В.В. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти як

пріоритет її модернізації у вищому навчальному закладі. Retrieved from https://cutt.ly/5IEPM7E

Ізмайлова О. А. Формування іншомовної комунікативної компетенції як структурного компоненту

комунікативної культури студентів мовних ВНЗ / О. А. Ізмайлова // Викладання мов у вищих навчальних

закладах освіти, 2010. – No 17. – С. 66–72.

Кадемія М. Ю. Професійно-технічна освіта в інформаційному суспільстві: монографія. Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2016. – С. 124– 45.

Штучний інтелект і освіта. Електронний ресурс.. Доступно: https://cutt.ly/CIEAgx5

Візнюк І. М., Буглай Н. М., Куцак Л.В., Поліщук А. С., Киливник В. В. Використання штучного інтелекту в

освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,

теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. – Вип. 59. – С. 14-22.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 153-163. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-153-163

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>