ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

 • Валерій Кириленко
 • Неля Кириленко
 • Андрій Крижановський
 • Ольга Ромащук

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-29-38

Ключові слова:

дистанційне навчання; інформаційно-комунікаційні технології; освітній процес; психологічні механізми

Анотація

У статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання у закладах
вищої освіти. Зокрема, формування психологічної готовності студентів до дистанційного навчання,
психологічний аналіз навчальної технології дистанційного навчання та специфіка його психологічних
механізмів. Застосування комп’ютерних навчальних систем в умовах дистанційного навчання створює
сприятливі умови для врахування запропонованого нами психологічного механізму при побудові
навчального процесу. Це виявляється в тому, що за цих умов з’являється можливість передавати студентам
усі функції управління навчальною діяльністю, включаючи вибір завдань за рівнями складності, а також
вибір послідовності вивчення навчального матеріалу. А завдяки врахуванню індивідуальних
психологічних особливостей студентів можливо досить точно визначити, які саме функції управління
доцільно передавати студентам на певному етапі навчання, адже врахування специфіки психологічних
механізмів дистанційного навчання є важливою передумовою його ефективності. У статті представлено
педагогічний досвід організації дистанційного навчання у КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж» на базі багатофункціональної платформи LMS Collaborator, визначено цифрові інструменти з
метою забезпечення дистанційного навчання, окреслено пункти, що забезпечує досліджувана нами
система: управління користувачами, ролями та правами доступу, імпорт та інтеграцію з кадровими
системами, контроль доступу та дій; організацію навчання та контроль успішності студентів, доступ та дії,
повну автоматизацію освітнього процесу; зручність оцінювання академічної успішності здобувачів освіти,
ведення електронних журналів успішності та активності студентів в системі; можливість адміністратора
співпрацювати з розробниками системи, повідомляти про неточності в роботі, консультуватися з приводу
коректного налаштування роботи тих чи інших модулів; мобільність і комфорт. У статті також окреслені
перспективи вдосконалення системи дистанційного навчання в коледжі.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Валерій Кириленко

  кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Неля Кириленко

  кандидат педагогічних наук, викладач-методист кафедри інформатики та
  інфоромаційних технологій в освіті комунального закладу вищої освіти
  «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»,
  м. Вінниця, Україна

 • Андрій Крижановський

  кандидат педагогічних наук, викладач-методист кафедри інформатики та
  інфоромаційних технологій в освіті комунального закладу вищої освіти
  «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»,
  м. Вінниця, Україна

 • Ольга Ромащук

  асистент кафедри методики навчання іноземних мов
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця,Україна

Посилання

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та

ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 240 с.

Мещеряков Б. Г. Большой психологический словарь / Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – М. : Прайм

ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.

Ковалев А. Г. Психология личности / А. Г. Ковалев. – М. : Мысль, 1973. – 341 с.

Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Д. Н. Узнадзе. – М., 1966. – 452 с.

Пуни А. Ц. Волевая подготовка в спорте / А. Ц. Пуни. – М., 1969. – 48 с.

Левитов Н. Д. О психических состояниях человека / Н. Д. Левитов. – М. : Просвещение, 1964. – 344 с.

Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6-ти т. / Л. С. Выготский ; под ред. А. М. Матюшкина. – Т.2-З.

Проблемы развития психики. – М. : Педагогика, 1983. – 368 с.

Blog sistemyi distantsionnogo obucheniya Collaborator [Distance Learning System Blog Collaborator] URL:

http://blog.collaborator.com.ua/?lang=ru

Крижановський Андрій, Кириленко Неля, Кириленко Валерій. Педагогічні умови підготовки майбутніх

учителів початкової школи засобами хмарних сервісів у закладах вищої освіти. Дрогобицький державний

педагогічний університет імені Івана Франка. ж. "Молодь і ринок". Молодь і ринок No3-4, 2020. С. 104-108.

Крижановський А. І. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи з

використанням веб-технологій в педагогічних коледжах: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і

методика професійної освіти / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла

Коцюбинського. Вінниця, 2017. 264 с.

Collaborator – lider v systemakh navchannya [Collaborator – leader in elearning systems] URL:

http://wiki.collaborator.com.ua

Шевченко Л. С., Уманець В. О., Медведєв Р. П. Особливості професійної підготовки майбутнього педагога у Smart-університеті // Концептуальні засади розвитку смарт-освіти: досвід, реалії, перспективи:

монографія. Вінниця: Діло, 2019. С. 188 – 211.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 29-38. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-29-38

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають