ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Крижановський Андрій Іванович, м. Вінниця, Україна Вінницький комунальний гуманітарно-педагогічний коледж

Ключові слова:

професійна підготовка, професійна компетентність, ключові компетентності, базові професійні компетентності, спеціальні компетентності, майбутні учителі початкової школи, педагогічний коледж

Анотація

У статті проведено дефінітивний аналіз поняття «професійна компетентність учителя», визначено, що професійна компетентність є системною характеристикою вчителів, відображає теоретичний рівень їх професійної підготовки, освітню практику і особистісну гуманістичну позицію; формування професійної компетентності майбутніх учителів носить процесуальний і системний характер, основу якого складає рівень професійної освіти, в нашому дослідженні – у педагогічних коледжах. На основі аналізу літератури, узагальнених вимог роботодавців до професійних умінь учителів, освітньо-професійної програми й освітньо-кваліфікаційної характеристики вчителя початкових класів, схарактеризовано професійну компетентність майбутніх учителів початкової школи як сукупність ключових (комунікативна, інформаційнокомунікаційна), базових професійних (психолого-педагогічна, рефлексивна) і спеціальних (методична, предметна, дидактична) компетентностей. Обґрунтовано, що проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коледжах на засадах компетентнісного підходу має не тільки науковий, але і великий практичний інтерес, пов’язаний з неузгодженістю стандартів початкової школи та програм підготовки у коледжах і вищих педагогічних навчальних закладах , великою різноманітністю навчально-методичних комплексів, за якими ведеться навчання в початковій школі та активним упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес педагогічних коледжів.

 

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Крижановський Андрій Іванович, м. Вінниця, Україна , Вінницький комунальний гуманітарно-педагогічний коледж

    заступник директора з навчально-виробничої роботи Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу

Опубліковано

2021-03-22

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ . (2021). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 45, 106-111. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2609

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають