ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ STEM-ОСВІТИ У ПРОЦЕС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-30-39

Ключові слова:

STEM-освіта; STEM-компетентності; фахова підготовка; майбутні учителі; педагогічна освіта

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню впровадження STEM-освіти у процес фахової підготовки майбутніх учителів. Вступ обґрунтовує актуальність дослідження, пов'язану з потребами інформаційного суспільства у фахівцях, які володіють STEM-компетентностями. Постановка проблеми полягає у визначенні ефективних стратегій, методів та практик впровадження STEM-підходів у педагогічну освіту, а також в оцінці їхнього впливу на підготовку майбутніх учителів до роботи в сучасному освітньому середовищі. Аналіз останніх досліджень дає уявлення про теоретичні засади STEM-освіти, а також про досвід впровадження STEM-підходів у навчальний процес в Україні та за кордоном. Теоретичні основи дослідження ґрунтуються на працях вітчизняних та зарубіжних науковців з проблем STEM-освіти, педагогіки та психології. Результати дослідження розкривають ефективні стратегії, методи та практики впровадження STEM-підходів у педагогічну освіту, а також оцінюють їхній вплив на формування STEMкомпетентностей майбутніх учителів. Висновки узагальнюють результати дослідження та окреслюють перспективи подальших досліджень у цій галузі. Стаття досліджує важливість імплементації STEM-освіти (Science, Technology, Engineering, Mathematics) у процесі підготовки майбутніх учителів. Автори обгрунтовують необхідність включення STEM-компетентностей у педагогічну практику з огляду на сучасні вимоги до освіти та ринку праці. Вони аналізують підходи до впровадження STEM-освіти у навчальні програми для майбутніх вчителів і висвітлюють методи та інструменти, що допомагають забезпечити ефективну підготовку фахівців з освіти з урахуванням STEM-компоненту. Крім того, стаття розглядає виклики та перспективи імплементації STEM-освіти у вищій педагогічній освіті та надає рекомендації щодо подальших досліджень та розвитку цієї сфери. Висновки статті сприяють розумінню та розвитку стратегій впровадження STEM-освіти у підготовці майбутніх педагогів з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Кириленко Валерій Вадимович

  кандидат психологічних наук, доцент доцент кафедри методики навчання іноземних мов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Крижановський Андрій Іванович

  кандидат педагогічних наук, доцент, директор Коледжу фахової передвищої освіти, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця, Україна

 • Кириленко Неля Михайлівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця, Україна

 • Майданик Олена Василівна

  кандидат педагогічних наук, декан факультету педагогіки та фінансово-економічної діяльності, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця, Україна

 • Медведєв Роман Петрович

  магістр професійної освіти (комп'ютерні технології), викладач І категорії кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця, Україна

Посилання

Гриневич Л., Морзе Н., Вембер В. та Бойко М. (2021). Роль цифрових технологій у розвитку освітньої екосистеми STEM. Журнал "Інформаційні технології та засоби навчання", вип. 83(3). doi: https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.4461.

Liudmyla Shevchenko, Yaroslava Pylypenko et al. Organisation of the Educational Process Through the Technology of Blended Learning. The New Educational Review, 2022. Vol. 68, No. 2. DOI: https://doi.org/10.15804/tner.2022.67.1.16.

Shevchenko L., Kryzhanovskyi A. Experimental verification of the efficiency of formation of trainee teachers’ professional competence with the use of Web technologies // Information Technologies and Learning Tools. Vol 66. No 4 (2018). pp. 197-206. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2112 .

Anderson Norris. (2020). Rethinking STEM Education: Pathways to an Inclusive and Equitable System.

Resnick, Mitchel. (2017). Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passions, Peers, and Play. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

EU4Digital Initiative. (2020). Електронний ресурс.. Доступно: https://eufordigital.eu/discover-eu/theeu4digital-initiative Дата доступу: 10.0920.

Іглесіас-Прадас С., Ернандес-Гарсія А., Чапарро-Пелаес Х. та Прієто Дж. Л. «Надзвичайне дистанційне навчання та академічна успішність студентів у вищій освіті під час пандемії COVID-19: практичне дослідження». комп. в Хумі. Бех., вип. 119, 106713, 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106713.

Міністерство освіти і науки України. (2017). Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік Електронний ресурс.. Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року. Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880.

Міністерство освіти і науки України. (2019). Концепція Нова українська школа. Електронний ресурс.. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

NM Losyeva, NM Kyrylenko, VV Kyrylenko (2021). Information competence as a basis for students’ selfrealization: practical experience. Журнал "Information Technologies and Learning Tools", №4(84), с. 65-79. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3496.

Крижановський А.І., Кириленко Н.М., Кириленко В.В., Медведєв Р. (2021). Організація дистанційного навчання в педагогічних закладах вищої освіти: навчально-методичний посібник. Вінниця: друкарня «Твори».

Шевченко, Л.С., Крижановський, А.І., Кириленко, Н.М. & Кириленко, В.В. (2020). Організація та особливості використання системи дистанційного навчання на базі LMS-платформи Collaborator. Київ: Видавничий дім «Гельветика».

Хоменко-Семенова, Л., Алпатова, О. & Прохоренко Я. (2020). Адаптація студентів гуманітарних спеціальностей до дистанційного навчання як проблема сучасної педагогіки в умовах пандемії. Вилучено із: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/46559.

Закон МОН. Про затвердження типового переліку навчально-методичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-perelikuzasobiv-navchannya-ta-obladnannyadlya-navchalnih-kabinetiv-i-stem-laboratorij.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ STEM-ОСВІТИ У ПРОЦЕС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 30-39. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-30-39

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають