№ 55 (2020)

					##issue.viewIssueIdentification##

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ  «Друк плюс», 2020. Вип. 55. 268 с.

Опубліковано: 2021-02-10

Весь випуск

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2