ВПРОВАДЖЕННЯ E - LEARNING У КОНТЕКСТІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Людмила Шевченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-239-249

Ключові слова:

майбутні вчителі;, контекстне навчання;, інформаційне освітнє середовище;, веб технології.

Анотація

Наші дослідження показують, що навчання у ЗВО має бути побудоване так, щоб не тільки надавати студентам деяку суму знань, умінь і навичок, а й навчити здобувати їх самостійно через механізми рефлексії та цілепокладання і, що не менш важливо, сприяти розвитку особистості студентів у професійному, інтелектуальному та моральному плані, реалізуючи, у такий спосіб, принципи особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів.
У процесі дослідно-експериментальної роботи нами виділено низку засобів і технологій, що дозволяють поєднати навчальну, квазіпрофесіну і навчально-професійну діяльність засобами eLearning з метою формування інноваційної компетентності майбутніх учителів технологій (розроблення, наповнення і використання інформаційного освітнього середовища, електронних навчальних ресурсів, електронних навчально-методичних комплексів; навчання через соціально обумовлений і контекстуально зумовлений досвід засобами Веб-технологій).
Визначено, що перевагами використання Веб-технологій в освітньому процесі є: застосування безкоштовних відкритих ресурсів (freemium-ресурсів), безкоштовних навчальних курсів (МООС) та відкритих освітніх ресурсів (Open Educational Resources); персоналізація (диференційований та/або індивідуальний підходи); асинхронність навчання; інтерактивність та віртуальне моделювання; виконання індивідуальних і групових проектів на основі Веб-квестів та Блог-квестів; гейміфікація і edutainment; можливість організації змішаного навчання.
Визначено, що в педагогічних ЗВО України найбільш часто для переходу від «знанієвого» до середовищно та особистісно орієнтованого змісту (навчальна → квазіпрофесійна → навчально-професійна діяльність) застосовуються безкоштовні відкриті ресурси для пошуку інформації, проектна робота, гейміфікація та моделі змішаного навчання.
Слід розширювати дослідження з визначення можливостей застосування eLearning у освітньому процесі ЗВО України. Це можна проводити в рамках наукового напрямку, що носить назву електронна педагогіка, предметом дослідження якої є освітній процес у ІКТ насиченому середовищі. В зв’язку з цим однією з актуальних задач електронної педагогіки стає розроблення методик застосування змішаних форм навчання.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Людмила Шевченко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,

    доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,

Посилання

Богданова, І. М. “Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування

інноваційних технологій” : дис. ... докт. пед. наук. : 13.00.04. К., 2003. 441 с.

Шевченко, Л. С. Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності.

Вінниця, Україна: ТОВ «Друк», 2018.

Цідило, І. “E-Learning: Понятійно-термінологічний аналіз”. Молодь і ринок. 2011. No12 (83). С. 25-29.

Мэксинг, Меллинг. Электронное обучение. Рекомендации руководителям библиотечных и

информационных служб: сб. ст.. / под ред. Мэксин Меллинг; пер. с англ. Н. А. Багровой, К. Э. Корбут ;

науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. М: Омега-Л, 2006. 224 с.

Самойленко, О. М. “Технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців-аграріїв на основі WEВ-

орієнтованого середовища”. мат. Міжнар. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та

проблеми обчислювального інтелекту». Евпатория: 2010. Т. 1. С. 136-138.

Куцак, Л. В. “Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами

мережевих комунікацій” : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2015. 290 с.

Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход : метод. пособие. М.: Высш.

шк., 1991. 207 с.

Shevchenko, L. S. “Contextual education as a means of the future teachers training to innovative pedagogical

activity ”. Jornal Association 1901 “SERIKE ”. Poitiers, France, 2017. Edition 16. Р. 67-72.

Dodge, B. “WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks”. Electronic resource.. Available:

http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html. Sept. 23.09,2020.

March, T. “Criteria for Assessing Best WebQuests. 2002-2003”. Electronic resource.. Available:

http://www.bestwebquests.com/bwq/matrix.asp. Sept. 13.09,2020.

Gartner Redefines Gamification. Electronic resource.. Available: http://goo.gl/XaF6MA. Sept. 09,2020.

Що таке гейміфікація? Електронний ресурс.. Доступно: http://delo.ua/lifestyle/chto-takoe-gejmifikacija-i-

kak-ona-pomogaet- rasshevelit-sotrudni-202074. Вер. 11,2020.

Games vs Game-based Learning vs Gamification. Electronic resource.. Available: http://goo.gl/F0nf7W. Sept.

,2020.

Devey, P. “Game On! Designing and Teaching a Gamified Online Course”. Electronic resource.. Available:

https://www.elearningguild.com/conference-archive/index.cfm?id=7192. Sept. 21,2020.

E-learning: десять правил использования геймификации и видеокурсов. Електронний ресурс.. Доступно:

https://ra-kurs.spb.ru/2/0/9/1/?id=103. Sept. 25,2020.

Завантаження

Опубліковано

2021-02-11

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ВПРОВАДЖЕННЯ E - LEARNING У КОНТЕКСТІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (2021). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 239-249. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-239-249

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають