ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА В ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Шевченко Людмила Станіславівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

засоби мультимедіа, технології, технологічна підготовка, студенти, викладачі

Анотація

В статті проаналізовано особливості застосування засобів мультимедіа в процесі технологічної
підготовки. Визначено, що навчання з використанням комп’ютера як засобу набуття, засвоєння, закріплення знань,
розвитку мислення і контролю за цими процесами об’єднує різні технології: від найпростіших програм для закріплення
навичок до інтелектуальних навчальних систем, що здійснюють рефлексивне управління навчанням, ведуть діалог із
студентом, мовою, близькою до природної, і в міру нагромадження досвіду навчання удосконалюють стратегію розв’язання
навчальних завдань.
Обґрунтовано необхідність застосування засобів мультимедіа в процесі технологічної освіти. Оскільки сучасний
навчальний заклад має не лише сформувати в студентів певний набір компетенцій, а й сформувати потяг до самоосвіти,
реалізації своїх здібностей. Необхідною умовою розвитку цих процесів є активізація навчально-пізнавальної діяльності.
Важлива роль у розв’язанні цього завдання відводиться засобам мультимедіа, що створюють значні можливості активізації
навчальної діяльності. Широке застосування мультимедіа в процесі технологічної підготовки дає можливість реалізувати
принцип «навчання із захопленням», тоді технічні дисципліни будуть мати рівні шанси стати улюбленими для студентів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Issing L. J. From instructional technology to multimedia didactics / L. J. Issing // Educational media international. — 1994. —

Vol. 31. — No 3. — Р. 171-182.

Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners / [ed. director. P. Collin]. — P. Collin Publishing, 2001. — 1011 p.

Пресман Л. П. Методика применения технических средств обучения : экран.-звуовые средства / Прессман Л. П. — М.: Просвещение, 1988. — 191 с.

Богданов І. Т. Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й

упровадження / І. Т. Богданов, О. В. Сергєєв // матеріали наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в освіті». — Бердянськ :

БДПІ. — 2001. — С. 284-289.

Пінчук О. П. Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освіти / О. П. Пінчук //

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em4/content/07popeso.htm.

Завантаження

Опубліковано

2016-05-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА В ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. (2016). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 44, 396-400. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/3201

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають