ЦИФРОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Гуржій Андрій Миколайович Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна
  • Глазунова Олена Григорівна Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
  • Волошина Тетяна Володимирівна Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-22-30

Ключові слова:

відкрита освіта;, відкрита університетська освіта;, цифровий навчальний контент,, цифрові освітні ресурси.

Анотація

У статті наводиться аналіз поняття відкритої освіти на основі принципів інформатизації освітнього простору, доступності вибору освітніх ресурсів, гнучкості й екстериторіальності навчання. Описані характерні риси різних типів цифрового навчального контенту, який використовується у системах відкритої університетської освіти: презентації, інструкції, електронні посібники, методичні рекомендації, тести й опитувальники, навчальні ігри, графічні зображення, діаграми та графіки, інфографіка, відеоуроки, відеолекції, скрінкасти та подкасти, ресурси віртуальної та доповненої реальності. Проаналізовані можливості використання різних е-навчальних ресурсів для змішаного та дистанційного навчання в закладах вищої освіти під час групових занять, індивідуальної роботи, командної роботи студентів і персоніфікованого навчання. Обґрунтовано необхідність створення різнотипного цифрового навчального контенту для залучення уваги студентів та з метою врахування їх навчального стилю, а також яким чином відкритий доступ до навчальних цифрових ресурсів впливає на технології навчання. Визначено стратегічні напрями використання цифрового навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти: розвиток цифрової компетентності викладачів і студентів, цільове використання навчального контенту, знання різних джерел отримання цифрових ресурсів та розуміння можливостей їх використання, якісне педагогічне проєктування цифрових навчальних ресурсів та взаємодії зі студентами в рамках їх використання. Використання ресурсів різного типу для навчання та пристроїв різного типу для відображення цифрового навчального контенту. Визначено перспективи подальших досліджень, серед яких важливе значення має обґрунтування моделі педагогічного проєктування цифрових освітніх ресурсів відповідно до мети їх використання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Гуржій Андрій Миколайович, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна

доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна

Глазунова Олена Григорівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Волошина Тетяна Володимирівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Посилання

Лещенко М.П., Яцишин А.В. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених,

Інформаційні технології і засоби навчання, 2014, Том 39, No1.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. К.: Атіка, 2008.

Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід. Вінниця, ТОВ «Планер», 2013,

с.

Стрюк А.М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної

інженерії: дис. канд. пед. наук: 13.00.10. К., 2012

Вдовичин Т.Я. Сучасний стан використання мережних технологій відкритої освіти у вітчизняних вищих

навчальних закладах, Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 47, No3.

Овчарук О.В. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного

навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти, Інформаційні технології і

засоби навчання, 2006, No 1. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/292/278.

Яцура К.Г. Відкритість освіти: сутність та основні принципи. Сучасне суспільство. 2018, Випуск 2 (16)

Коржилова, О. Ю. (2014). Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток. Педагогічні

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3, 48–54. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_9.

Ахновська І.О. (2019) Відкрита та неформальна освіта: компаративний аналіз Економiка i органiзацiя

управлiння, 4 (36).

N. Morze, O. Glazunova, Design of electronic learning courses for IT students considering the dominant learning

style. In International Conference on Information and Communication Technologies in Education, Research, and

Industrial Applications, 469 261-273 (2014). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13206-8_13

O. Glazunova, N. Morze, B. Golub, O. Burov, T. Voloshyna, and O. Parhomenko «Learning Style Identification

System: Design and Data Analysis», in ICTERI-2020: 16th International Conference on ICT in Research,

Education and Industrial Applications, Kharkiv, 6-10 October 2020

Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ: колективна монографія / колектив авторів.; за

ред. В.Ю. Бикова, О.П. Пінчук. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019.

Шишкіка, М.П. (2018). Використання хмарних технологій для підтримки освітніх досліджень у просторі

відкритої науки. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, 105–115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-11

Як цитувати

Гуржій, А., Глазунова, О., & Волошина, Т. (2021). ЦИФРОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 22–30. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-22-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1