ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ SMART-КОМПЛЕКСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • Андрій Гуржій
  • Валентина Радкевич
  • Микола Пригодій

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-30-39

Ключові слова:

SMART-комплекс навчальних дисциплін, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-освітнє середовище, педагог, компетентність викладачів з розроблення SMART-комплексів навчальних дисциплін

Анотація

Обґрунтовано методичні основи підготовки викладачів до створення SMART-
комплексів навчальних дисциплін для підготовки кваліфікованих робітників (органічне

поєднання гіпертексту та мультимедійної навчальної інформації; взаємодоповнення реальної і
віртуальної складових освітнього середовища; відповідність освітнім професійним стандартам).
Виявлені сильні (істотне розширення масштабів підготовки кваліфікованих робітників; невеликі
фінансові вкладення закладів професійної (професійно-технічнох) освіти; можливість
інклюзивної освіти, персоналізоване навчання; оперативність обліку та контролю навчання
тощо) та слабкі (відсутність стратегії і тактики впровадження SMART-комплексів в освітній
процес; недостатній розвиток інформаційної інфраструктури в ряді регіонів; відсутність системи
навчання викладачів з використанням SMART-комплексів; недостатнє інвестування в

інноваційні інформаційні технології та інше) сторони розроблення й застосування SMART-
комплексу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблено концептуальну

модель SMART-комплексу навчальних дисциплін як інформаційно-динамічну систему
електронного освітнього ресурсу навчально-методичного спрямування, побудованої на
постійному розвитку та зміні функціональних зв’язків і відношень. SMART-комплекс
навчальних дисциплін має статичний, динамічний і середовищний компоненти; містить модулі:
навчальний контент, систему його доставки до користувачів, систему підготовки та систему
оцінювання учасників освітнього процесу. Створено методику підготовки викладачів до
розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної,
будівельної і машинобудівної галузей, що охоплює шість етапів (організаційно-цільовий,
змістовий, структурний, проєктувальний, узагальнювальний, процесуальний). Обґрунтовано
критерії та показники оцінювання компетентності викладачів з розроблення та використання
SMART-комплексів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Андрій Гуржій

доктор технічних наук, професор,
дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України,
головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів
Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Валентина Радкевич

доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України,
директор Інституту професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Микола Пригодій

доктор педагогічних наук, професор,
науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів
Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Посилання

Стратегія людського розвитку. Указ Президента України від 2 червня 2021 року No 225/2021. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#Text.

Биков В. Ю., Гуржій А. М., Шишкіна М. П. Концептуальні засади формування і розвитку хмаро

орієнтованого навчально-наукового середовища закладу вищої педагогічної освіти. Сучасні

інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія,

досвід, проблеми : зб. наук. пр. Вип. 50. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. С. 20-25.

Радкевич В. О. Сучасні тенденції розвитку професійної освіти. Актуальні проблеми технологічної і

професійної освіти. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ

ім. О. Довженка, 2020. С. 61-66.

Лазаренко Н. І., Гуревич Р. С., Кізім С. С. Трансформаційні процеси в освіті: методологія, теорія,

досвід, проблеми (ХV міжн. наук-практ. конф. у Вінниці). Вісник Національної академії педагогічних

наук України. 2021. Т. 3 No 1. С. 1-13. URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-2.

Криворот Т. Г., Пригодій М. А. Використання мережевих навчально-методичних комплексів у

фаховій підготовці майбутніх викладачів. Професійна педагогіка. 2020. Т. 1. No 20. С. 109-118. URL:

https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/586.

Гуревич Р. C., Кадемія М. Ю. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти. Теорія і

практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2016.

No 4. С. 71-78.

Kengam J. Artificial intelligence in education. URL: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16375.65445.

Holmes W., Bialik M., Fadel Ch. Artificial Intelligence in education promises and implications for teaching

and learning. The Center for Curriculum Redesign, Boston, MA, 2019. 37 p. URL:

https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/AIED-Book-Excerpt-CCR.pdf.

Пригодій М. А., Гуменний О. Д., Зуєва А. Б. Методичні рекомендації з розроблення SMART-

комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників аграрної галузі. Житомир:

«Полісся», 2019. 58 с.

Жуков Д. О., Самойлов И. В. Моделирование управления компетенцией учащихся на основе

уравнения Колмогорова и решения краевой задачи. Качество. Инновации. Образование. 2008. No 4. С.

-8.

Жуков Д. О., Самойлов И. В. Модель самоорганизации знаний в процессе управления знаниями.

Качество. Инновации. Образование. 2008. No12(43). С. 46-53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Як цитувати

Гуржій, А., Радкевич, В., & Пригодій, М. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ SMART-КОМПЛЕКСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (60), 30–39. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-30-39

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають