ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Севастьянова Марина Сергіївна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-38-44

Ключові слова:

цифрова компетентність, цифрова грамотність, компетентності, цифрові технології, освітнє середовище, майбутні вчителі початкових класів

Анотація

Тривалий час паперовий підручник був основним засобом навчання, а вчитель -
головним джерелом знань. Нині до взаємодії учителя та учня, як суб’єктів освітнього процесу,
активно долучаються цифрові технології, саме вони дають можливість швидкого доступу до
різної інформації та знань, що постійно нагромаджується та оновлюється. З огляду на це,
професійне становлення майбутнього вчителя початкових класів без володіння цифровою
компетентністю, що містить взаємодію з цифровими технологіями неможливе. В статті здійснено
аналіз нового підходу до підготовки майбутнього вчителя, якому доведеться працювати в умовах
суцільної цифровізації освіти та суспільства. Проаналізовано значення цифрової компетентності
майбутнього вчителя початкових класів, що є невід’ємною складовою фахової підготовки.
Використовуючи методи узагальнення і систематизації визначено поняття «цифрової
компетентності» та зміст компетентнісного підходу. З’ясовано, що сучасний вчитель початкових
класів має досконало орієнтуватися в інформаційному просторі та цифрових технологіях,
одержувати інформацію та керувати нею, розробляти електронні продукти (навчальні програми,
електронні підручники, електронні методичні комплекси тощо); створювати електронні таблиці,
діаграми, презентації, текстові документи; використовувати бази даних; освоювати нові вміння,
що допоможуть ефективно працювати та бути конкурентоспроможним в освітньому просторі.
Встановлено, що цифрова компетентність є головною в навчанні впродовж життя, а також однією
зі складових професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Здійснено
відбір цифрових технологій, що сприятимуть кращому засвоєнню дисциплін студентами закладів
вищої освіти (ЗВО).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Севастьянова Марина Сергіївна

аспірантка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, Україна

Посилання

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. Київ: Атіка, 2009. 246 с

Биков В. Ю. Лапінський В. В Методологічні та методичні основи створення і використовування

електронних засобів навчального призначення. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2012 р. No 2. С. 3–6.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2012_2_2 (дата звернення: 24.12.2022)

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, No 38-39 / Закон України про освіту. Закон визнано таким, що

відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду

No 10-р/2019 від 16.07.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

(дата звернення: 27.12.2022)

Гуревич Р., Гордійчук Г., Кадемія М. та ін. Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх

учителів : монографія. Вінниця, Нілан -ЛТД, 2017 р. 502 с.

Діти ХХІ століття: знайомтесь, центеніали! URL: http://studway.com.ua/centenial (дата звернення: 16.12..2022).

Овчарук О.В. Рамка цифрової компетентності, інструмент для підвищення рівня компетентності

громадян у галузі цифрових технологій. Інформаційний бюлетень. URL:

http://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/4e9/4e98178912cf9558aac84b388fd9da39.pdf. (дата звернення: 16.12.2022)

Ребрина В.А. Цифрова культура педагога. ІКТ-компетентності сучасного вчителя. Розвиток

інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти. URL:

http:// dn.hoippo.km.ua/ckp/ckp.pdf (дата звернення: 20.12.2022)

Цифрова_грамотність. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 05.10.2022).

Центеніали. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 25.12.2022).

Anderson R.C., Bousselot T. , Katz-Buoincontro J. , and . Todd J, Generating buoyancy in a sea of uncertainty:

Teachers creativity and well-being during the COVID-19 pandemic. Organizational Psychology., vol. 11, 2021

URL : https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.614774 (дата звернення 16.12.2022р.)

Lim C.-P. , Zhao Y., Tondeur J., Chai C.-S. , and Tsai C.-C. , Bridging the gap: Technology trends and use of

technology in schools, Ed. Tech. & Soc., vol. 16, no. 2, pp. 59–68, Apr. 2013. URL:

https://drive.google.com/file/d/15hZWq6K0VVQ0xqMezhFKagROwMf3ectH/view

Generational breakdown: Info about all of the generations, The Center for Generational Kinetics, 2016р. URL:

https://genhq.com/faq-info-about-generations No 45 (дата звернення: 22.12..2022).

Chen K, Dorn E., Sarakatsanni J., and Wiesinger A., Teacher survey: Learning loss is global – and significant,

Mar. 1, 2021. URL :https://www.mckinsey.com/industries/education/ourinsights/teacher-survey-learning-loss-is-

global-and-significant (дата звернення: 19.12.2022).

Raven J. Quality of Life, the Development of Competence, and Higer Education. Higer Education. 1984. No 13.

Р. 393–404.

Lim C.-P. , Zhao Y., Tondeur J., Chai C.-S. , and Tsai C.-C. , Bridging the gap: Technology trends and use of

technology in schools, Ed. Tech. & Soc., vol. 16, no. 2, pp. 59–68, Apr. 2013. URL:

https://drive.google.com/file/d/15hZWq6K0VVQ0xqMezhFKagROwMf3ectH/view

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-25

Як цитувати

Севастьянова, М. (2023). ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 38–44. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-38-44

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1