РОЛЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Западинська Ірина Георгіївна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-89-95

Ключові слова:

інтернаціоналізація, вища освіта, міжнародне співробітництво, іноземна мова, мобільність, Болонський процес, загальноєвропейські рекомендації

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність глобалізації вищих навчальних закладів та роль
вивчення іноземної мови в цьому процесі. Окреслено чотири основні обґрунтування
глобалізації: академічне, соціально-культурне, політичне та економічне. Визначено актуальні
тенденції інтернаціоналізації вищої освіти в країнах Європи, досліджено аспекти діяльності
інституту щодо розробки та реалізації стратегії глобалізації. Визначено чинники, що
зумовлюють його успішну реалізацію, та фактори, що перешкоджають цьому процесу.

Описано вплив глобалізації на конкурентоспроможність українських ЗВО та професійні
ризики, пов’язані з низьким рівнем володіння мовою. Визначено роль мовної політики
інституту в реалізації стратегії інтернаціоналізації. Досліджено нормативно-правову
документацію у сфері розвитку та реформування вищої освіти. Розглянуто передумови
реформування методики викладання англійської мови. Запропоновано методику глобалізації
вищої освіти на заняттях з іноземної мови. Зроблено висновок, що стратегічним напрямком
діяльності ЗВО став процес глобалізації, основною метою якого є підвищення якості освіти та
наукової діяльності. У зв’язку з цим значна увага приділяється підтримці забезпечення
педагогічних умов формування всіх міжкультурних компетенцій студентів. Результати
емпіричного дослідження свідчать про те, що ключовими напрямками діяльності
університетів у контексті інтернаціоналізації є розвиток академічних знань студентів.
мобільності, створення спільних освітніх програм із зарубіжними ЗВО, розвиток міжнародної
наукової діяльності. З’ясовано, що основними факторами, які стимулюють ці процеси, є
розробка та моніторинг реалізації стратегії глобалізації. Проблеми реалізації цієї стратегії, як
і раніше, мають фінансовий характер і пов’язані з низьким рівнем володіння іноземною
мовою та недостатньою мотивацією студентів і викладачів до участі в програмах академічної
мобільності та міжнародних наукових проектах.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Западинська Ірина Георгіївна

    кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу,
    Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
    м. Вінниця, Україна

Посилання

Verbytska A.V. Internatsionalizatsiia yak osnovnyi napriam rozvytku vyshchoi osvity. Molodyi vchenyi :

nauk. zhurn. 2017. No 11 (51). S. 160–164.

Havryliuk N.M. Dystantsiina osvita yak zasib profesiinoi samorealizatsii studentiv vyshchykh

navchalnykh zakladiv SShA. Pedahohichni nauky :zb. nauk. prats Khersonskyi derzhavnyi

universytet. Kherson, 2018. Vyp. LXXXIII, t. 2.S. 121–124.

Hryshchuk Yu. Orhanizatsiia navchannia inozemnykh studentiv v Ukraini yak chynnyk internatsionalizatsii

vyshchoi osvity. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka : nauk.-metod. zhurn. Kyiv, 2016.

Vyp. 1–2. S. 101–105.

Debych M.A., Sikorska I.M. Obgruntuvannia internatsionalizatsii vyshchoi osvity v pratsiakh zarubizhnykh

naukovtsiv. Innovative solutions inmodern science. 2016. No 1. S. 1–14.

Kravets R. Metodolohiia formuvannia polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi haluzi

na zaniattiakh inozemnoi movy. Molod i rynok: shchomisiachn. nauk.-ped. zhurn. Drohobych: DDPU

imeni Ivana Franka, 2016. No 9(140). S. 62–67.

Nitenko O.V. Internatsionalizatsiia vyshchoi osvity yak faktor rozvytku universytetu. Osvitolohichnyi

dyskurs: elektronne naukove fakhove vydannia. 2015. No 2 (10). S. 205–215.

Bolitho R., West R. The Internationalization of Ukrainian Universities: the English Language Dimension.

Kyiv: “Steel”, 2017. 124 p.

EF English Proficiency Index. Toronto: Education First Ltd., 2016. 44 p.

EF English Proficiency Index. Toronto: Education First Ltd., 2017. 48 p.

EF English Proficiency Index. Toronto: Education First Ltd., 2018. 52 p.

EF English Proficiency Index. URL: https://www.ef.com/ca/epi/regions/europe/ukraine.

(datazvernennia: 08.06.2019).

New Law On Higher Education Effectively Brings About Higher Education Reform. URL:

http://www.usubc.org/site/member news/new law on higher education. (data zvernennia: 09.06.2019).

Tymoshchuk N. Professionally oriented teaching of a foreign language at the agrarian university. Molod i

rynok: shchomisiachn. nauk.-ped.zhurn. Drohobych : DDPU imeni Ivana Franka, 2019. No 1 (168).S.66–70.

World University Rankings 2018. URL:

https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2018/worldranking/page/0/length/1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

(data zvernennia: 07.06.2019).

Завантаження

Опубліковано

2023-01-25

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

РОЛЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 89-95. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-89-95