ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-66-74

Ключові слова:

технологія, технологія навчання, інформаційно-комунікаційна технологія, цифрове освітнє середовище

Анотація

У статті проаналізовано сутність та взаємозв’язок понять «технологія навчання», «інформаційно-комунікаційна технологія навчання», «середовище», «освітнє середовище початкової школи». Проаналізовано вплив застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі навчання на розвиток психічних процесів учнів молодшого шкільного віку. Встановлено, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання учнів початкових класів здійснює суттєвий вплив на розвиток мислення, уяви, уваги, сприймання, пам’яті, шляхом включення школярів у нові види діяльності: алгоритми, модулювання, візуалізація, абстракція, ігрова уява тощо. Встановлено, що введення в освітній процес ІКТ впливає на середовище, де відбувається навчання учнів початкових класів. Визначено, що цифрове освітнє середовище в закладах освіти має включати: інформаційне забезпечення закладу освіти, сформованість інформаційнокомунікаційної компетентності вчителя, комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання для учнів початкових класів. Охарактеризовано особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики. Висвітлено досвід застосування ігрових, проєктних, мультимедійних та вебтехнологій у процесі вивчення навчального курсу «Інформатика» учнів 2-4 класів. Встановлено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє: підвищити пізнавальну активність учнів за рахунок яскравості, різноманітності за формою, наочності навчального матеріалу; індивідуалізувати процес навчання, використовуючи різні за складністю завдання; сформувати уміння роботи на персональному комп’ютері, шляхом використання ігрових видів завдань; удосконалити навички самоконтролю, уміння самостійно коригувати свою діяльність, шляхом виконання проєктних завдань; здійснювати самостійну навчально-практичну діяльність, розвиваючи у школярів творчу активність.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Мороз Ольга Михайлівна

    аспірант кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління, Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир, Україна

Посилання

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. К. : Атіка, 2008. 684 с.

Гонтаровська Н. В., Теоретичні та методичні засади створення освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра. Київ. 2012. 213 с.

Кадемія М. Ю. Соціальні сервіси Веб 2.0, Веб 3.0 у навчальній діяльності : Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, В. М. Кобися, М. С. Коваль. Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. 230 с.

Коберник О. Проективна педагогіка і національна школа / О. Ко берник // Шлях освіти№1, 2000. С.7 – 9.

Лаврентьєва Г. П. Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ у початковій школі. Інформаційні технології і засоби навчання, 2012. С. 29-34.

Пінчук О. П. Проблема визначення мультимедія в освіті: технологічний аспект / О. П. Пінчук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.Вип. 46, 2007. С. 55–58.

Рекомендації Ради Європи щодо поваги, захисту та здійснення прав дитини в цифровому середовищі Електронний ресурс.. – Режим доступу: https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Images/Internetsafety_blog/Learn_about_your_rights_in_a_digital_environment_UKR.pdf.pdf (дата звернення: 18.08.2023)

Савченко О.Я.. Потенціал нового змісту початкової освіти в контексті формування у молодших школярів медіаграмотності. Збірник статей Сьомої міжнародної науково-методичної конференції: Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку, 2019. С.186-191.

Салань Н.В. Застосування ігрових технологій на уроках математики та інформатики у початковій школі // Фізико- математична освіта : науковий журнал. Випуск 4(10), 2016. С. 108-111.

Спірін О.М.. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013. С.15-32

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 66-74. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-66-74