QR-КОДИ: ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-75-83

Ключові слова:

Інформаційно-комунікаційні технології; QR-код; мобільне навчання; мобільні пристрої; BYOD технологія; навчання англійської мови

Анотація

У статті розкривається сутність таких понять як мобільні технології, мобільне навчання, технологія BYOD, QR-код. Розглянуто специфіку QR-коду та можливості його використання у навчальній діяльності. Зазначається, що технології створення та розпізнавання QR-кодів можна віднести до елементів мобільного інформаційно-комунікативного середовища. Описуються переваги та недоліки використання QR-кодів та форми організації навчальної діяльності. Проаналізовано дослідження сучасних науковців щодо особливостей впровадження QR-кодів у освітній процес. У статті наведено онлайн-ресурс, який генерує QR-коди. На прикладі одного з них описано особливості використання ресурсу та послідовність етапів генерації коду. Запропоновано алгоритм сканування QR-коду за допомогою камери мобільного гаджету, а також спеціального додатка шляхом наведення камери на зображення коду та прочитання інформації. Зазначено, що інтернет ресурси для створення QR-кодів є безкоштовними, тому створити їх може кожен бажаючий за допомогою спеціальної програми, тим самим спростивши процес навчання, який передбачає постійну обробку та аналіз певної інформації. Наведено приклади використання QR-кодів у навчанні англійської мови: проведення квестів, ігор, вікторин, опитування та перевірки знань учнів шляхом тестування; проведення цікавих онлайн-турів музеями світу; використання цікавих та пізнавальних відеофайлів для кращого розуміння змісту, вивченого під час занять. Встановлено, що використання QR-кодів у освітньому процесі активізує навчальну діяльність студентів, сприяє швидкому та легкому пошуку інформації, підвищує мотивацію студентів до навчання, розширює їх кругозір, дає можливість удосконалити освітній процес, гарантує доступність та ефективність навчання та підготовку молодого покоління до життя в інформаційному середовищі.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Федик Тетяна Василівна

    асистент кафедри методики навчання іноземних мов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Рашевська Н. В., Ткачук В.В. Технології мобільного навчання. Педагогіка вищої та середньої школи, 2012, вип. 35, С. 295-301. Режим доступу: URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_35_40

Мобільні технології в освітньому процесі Електронний ресурс.. Режим доступу: URL https://naurok.com.ua/vikoristannya-mobilnih-tehnologiy-v-osvitnmu-procesi-120285.html (дата звернення: 07.09.2023)

DIGITAL 2022: GLOBAL OVERVIEW REPORT Електронний ресурс.. Режим доступу: URL https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (дата звернення: 07.09.2023)

Єчкало Ю.В. Елементи мобільного навчального середовища. Новітні комп’ютерні технології, 2014, Том XII : спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 152-157. - Режим доступу: DOI: https://doi.org/10.55056/nocote.v12i0.705

Бондаренко Т. В. Технологія створення та розпізнавання qr-кодів як ефективний інструмент підвищення навчальних досягнень студентської молоді. Інформаційні технології в освіті, 2019, вип. 2, С. 29-39. Режим доступу: URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2019_2_5

Demir S., Kaynaka, R., Demir, K. A. Usage Level and Future Intent of Use of Quick Response (QR) Codes for Mobile Marketing among College Students in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 181, 11 May 2015, pp. 405-413. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.903

Chapple D., Weir B., San Martin R. Can the Incorporation of Quick Response Codes and Smartphones Improve Field-Based Science Education?, International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 2017, 25 (2), pp. 49-71. Електронний ресурс.. Режим доступу: URL https://openjournals. library.sydney. edu.au/index.php/CAL/article/view/11525

Dmitrenko N., Voloshyna O., Kizim S., Mnyshenko K., Nahorniak S. Smart Education in the Prospective Teachers’ Training. CTE Workshop Proceedings of ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education, 2023, 3364, vol.10, pp. 38-53. DOI: https://doi.org/10.55056/cte.v10

Gurevych R. S., Dmitrenko N. Ye., Petrova A. I., Podzygun O. A., Opushko N. R. Use of an e-textbook for preservice teachers in autonomous learning of English for specific purposes. Information Technologies and Learning Tools, 2022, vol. 89 (3), pp. 64-77. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v89i3.4941

Цирульник С. М., Гущина Н. І., Непийвода М. В. Використання технології BYOD у навчальному процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018, вип.51, С. 162–168. Режим доступу: URL https://lib.iitta.gov.ua/712024/1/Gushchyna_BYOD.pdf

Bring your own device Електронний ресурс.. Режим доступу: URL https://uk.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device#%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8_%D0 %B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1 %8F_BYOD (дата звернення: 08.09.2023)

Позднякова Т. QR-коди: їх створення та використання на уроках біології. Нова педагогічна думка, 2020, вип.1, С. 36-42. Режим доступу: URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_1_9

QR-код Електронний ресурс.. Режим доступу: URL https://uk.wikipedia.org/wiki/QR- %D0%BA%D0%BE%D0%B4 (дата звернення: 08.09.2023)

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

QR-КОДИ: ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 75-83. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-75-83