ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ УПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-22-29

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології; лідерство; сучасна освіта; лідерська компетенція студентів; заклади фахової передвищої освіти

Анотація

У статті розглядаються особливості застосування та потенційні можливості інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування лідерської компетенції студентів закладів фахової передвищої освіти на сучасному етапі. Вказано, що за сучасних умов інформаційно-комунікаційні технології є невід’ємною частиною системи освіти в Україні. Досліджено, що вони відіграють значущу роль під час формування лідерської компетенції здобувачів освіти, адже сприяють розкриттю й розвитку їх творчого та лідерського потенціалу, розвивають критичне мислення, активізують пізнавальні процеси, формують навички самостійної діяльності, самопрезентації тощо. Окрім того, з’ясовано, що застосування інформаційнокомунікаційних технологій в освітньому процесі сприяє розвитку соціальних, комунікаційних та організаційних навичок, навичок самопрезентації тощо. Виявлено, що інформаційнокомунікаційні технології сприяють розвитку ще й особистісного потенціалу здобувачів освіти, розвиваючи у них впевненість, відповідальність, самодисципліну, готовність до постійного саморозвитку й самовдосконалення, перспективність бачення, готовність йти на ризик та приймати відповідальні рішення. Зазначається, що інформаційно-комунікаційні технології відіграють значущу роль у виховній роботі зі здобувачами освіти закладів фахової передвищої освіти, оскільки вони дають можливість оптимізувати виховний процес та активно залучати до них молодих людей. Звернено увагу, що ефективність використання інформаційнокомунікаційних технологій для формування лідерської компетенції у закладах фахової передвищої освіти значною мірою залежить від чіткого розуміння про місце, яке вони повинні займати в освітньому процесі. Зроблено висновок, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання та виховання здобувачів освіти створюють усі передумови для активного формування лідерської компетенції, розвитку лідерських здібностей та якостей, розширення лідерського потенціалу.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Жукова Анна Робертівна

    аспірантка Педагогічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, працівник ЗСУ, викладачка кафедри іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів, Україна

  • Боярко Владислав Васильович

    старший викладач, Національний університет «Львівська політехніка», аспірант, Український державний університет науки і технологій, м. Львів, Дніпро, Україна

Посилання

Савицька Т.В., Іотова І.Н., Маджар Н.М. Особливості формування особистості лідера в студентському колективі. URL: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/13658/1/Savicka_Osoblivosti_formuvannya.pdf (дата звернення: 27.09.2023).

Коваль М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2016. №45. С. 236-248.

Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.

Козяр М. М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освіті. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. Вип. 45 (49): матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф.: «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників», 25-26 травня 2016 р. Ч. 1. С. 327-334.

Худас А. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11-12 трав. 2022 р. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2022. С. 161.

Готько О.М., Чайковська О.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в освіті. Молодь і ринок. 2015. №4 (123). С. 130-134.

Хомишин І. Ю. Сучасні інформаційні технології в освіті. URL: http://aphd.ua/publication-157/ (дата звернення: 27.09.2023).

Лосєва Н., Борздих А. Інформаційно-комунікаційні технології і самореалізація студента в процесі навчання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2018. №1. С. 190-194.

Гуро К.В. Використання сучасних ІКТ у виховному процесі. Modern science, practice, society. 2020. №1. C. 274-277.

Лебідь Н. Розвиток лідерських компетенцій викладачів у системі підвищення кваліфікації (на досвіді Київського університету імені Бориса Грінченка). Університети і лідерство. 2016. № 3. С. 45-57

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ УПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 22-29. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-22-29