ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В КОЛЕДЖАХ

Автор(и)

  • Марцева Людмила Андріївна, м. Вінниця, Україна Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

Ключові слова:

професійна підготовка, оптимізація, компетентність, молодші спеціалісти, ринок праці, коледж

Анотація

У статті розглядається проблема підвищення якості підготовки молодших спеціалістів, яка потребує систематичного коригування мети, змісту, методів їхньої професійної підготовки, постійної роботи з підвищення психолого-педагогічної кваліфікації викладацьких кадрів, активізації пізнавальної діяльності студентів, вивчення, узагальнення та впровадження в навчальний процес кращого педагогічного досвіду та рекомендацій психолого-педагогічної науки. Професійна освіта має функціонувати на основі саморегуляції, яка забезпечить наступність та інтеграцію професійної підготовки в навчальних закладах різного типу з метою задоволення потреб ринку праці. Основним механізмом в системі професійної освіти, який дає змогу реалізувати випереджальний характер навчального процесу, є оперативне оновлення змісту підготовки з орієнтацією на розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців, що передбачає: скерованість освіти на загальнолюдські цінності (суспільну мораль, гуманізм, релігію, національні та етнокультурні традиції тощо); співпрацю навчальних закладів з наукою і виробництвом з метою вдосконалення змісту освіти, упровадження сучасних технологій, підвищення кваліфікації педагогів, надання місця практики та працевлаштування випускників; колегіальне (скоординоване з роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами) розроблення стандартів професійної освіти, переліку напрямів підготовки (спеціальностей), визначення обов’язкового мінімуму змісту підготовки за фахом (сукупності компетенцій). Оптимізація професійної підготовки майбутніх фахівців потребує створення технологічно обґрунтованого інноваційного освітнього середовища, яке істотним чином детермінуватиме особистісний і професійний розвиток студентів і забезпечуватиме комфортну реалізацію психолого-педагогічних завдань.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марцева Людмила Андріївна, м. Вінниця, Україна , Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

доктор педагогічних наук, заступник директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіт

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Марцева, Л. . (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В КОЛЕДЖАХ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 106–111. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2610

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3