КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

  • Онофрійчук Людмила Миколаївна, м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Сушкевич Ліна Василівна, м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

компетенції, підготовка майбутніх вчителів, педагогічна практика, ефективні форми і методи роботи

Анотація

У статті розглянуто доцільність використання компетентнісного підходу навчання в музичнопедагогічній освіті, в якому увага акцентується не на сумі засвоєної інформації, а на здатності людини діяти в різних проблемних ситуаціях. Це сприяє інтелектуальному й культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу. Визначено, що володіння професійними компетенціями навчання (когнітивно-перцептивними, творчими, ціннісноорієнтаційними, виконавськими) допомагає майбутнім вчителям музичного мистецтва розкрити свій внутрішній потенціал, виявити і розкрити художні здібності учнів. Найбільш об'єктивно оцінити сформованість професійної компетентності студентів для майбутньої педагогічної діяльності можна за результатами педагогічної практики. Обґрунтовується необхідність та важливість використання ефективних прийомів і методів у процесі педагогічної практики в середніх навчальних закладах для розвитку емоційної чутливості учнів і загального творчого розвитку. В процесі музичних занять учні успішно оволодівають творчими вміннями й навичками, знаходять нетрадиційні шляхи вирішення практичних завдань, по-новому інтерпретують музичні образи. Підкреслюється, що видатні фізіологи, психологи, педагоги, приділяючи увагу музичній освіті, надають особливого значення музично-ритмічному вихованню, яке пов’язане із м’язовою діяльністю, моторикою і загалом впливає на розумовий розвиток людини. Практика свідчить, що підготовка музично-ритмічних фрагментів до пісні включає наступні завдання: структурний аналіз музичного супроводу: мелодії, її складових частин; метро-ритмічний аналіз; фонічний аналіз: інтонаційний розвиток, звукове та тембральне забарвлення.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Онофрійчук Людмила Миколаївна, м. Вінниця, Україна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Сушкевич Ліна Василівна, м. Вінниця, Україна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

заслужена артистка України, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 

Опубліковано

2021-03-29

Як цитувати

Онофрійчук, Л. ., & Сушкевич, Л. (2021). КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 288–292. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2671

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4