ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПОНЯТЬ ПРО ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ І ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • Пайкуш Маріанна Андріївна, м. Львів, Україна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ключові слова:

медичний університет, освіта медиків, формування фахових понять, живий організм, природничонаукові знання, фахові знання, принцип наступності, інтеграція знань

Анотація

Поєднання професійної та теоретичної підготовки з набуттям студентами навичок оперативного й адекватного реагування на будь-які зміни в підходах, методиках лікування, сучасних видах діагностики є одним із завдань сучасної вищої медичної освіти. Потреба самостійно вирішувати професійні завдання зумовлює формування у майбутніх медиків системи гнучких знань, умінь і навичок, професійного мислення, фахових компетенцій. Проектування змісту професійної освіти майбутніх медиків грунтується на представленні його відповідно до вимог медицини, стану здоров'я членів суспільства, новітніх можливостей медичної апаратури. Проблема розрізненості, ізольованості знань при вивченні теоретичних дисциплін на початкових курсах а потім на старших курсах клінічних наук у медичному вузі сприяє пошуку нових методів викладання. Використання принципів систематичності та наступності у змісті при вивченні природничо-наукових і фахових дисциплін формує найглибші поняття, якими оперуватиме майбутній лікар у своїй практичній діяльності. Наступність характеризується осмисленням пройденого матеріалу на новому й вищому рівні, додатковим обґрунтуванням вже набутих знань, розкриттям нових зв’язків між теорією та практичною діяльністю. Важливою умовою успішного засвоєння студентами медицини нових фахових понять є формування їх у процесі практичного використання при аналізі стану реального пацієнта, чи під час теоретично розгляду ситуаційної задачі із фаховим змістом, або при виконанні лабораторної роботи.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Пайкуш Маріанна Андріївна, м. Львів, Україна , Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат педагогічних наук, доцент, завуч кафедри біофізики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Опубліковано

2021-03-30

Як цитувати

Пайкуш, М. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПОНЯТЬ ПРО ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ І ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 296–299. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2673

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4