ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ, ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ФІЗИКИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Сільвейстр Анатолій Миколайович, м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

технології, діагностика, оцінювання, контроль, предметні компетентності, підготовка, дисципліна «Фізика», навчальні досягнення, майбутні учителі хімії і біології

Анотація

У статті теоретично обґрунтовується та розглядається використання технологій діагностики, оцінювання та контролю предметних компетентностей з фізики у підготовці майбутніх учителів хімії і біології. Звертається увага на те, що застосування рейтингової системи контролю та оцінки результатів навчання не тільки дозволяє глибше і цілісно відображати динаміку навчальних досягнень студентів, а й посилює надійність модульної технології. Наглядно висвітлюється спрямованість на збільшення самостійної навчальної діяльності, встановлюються паритетні відносини суб’єктів навчального процесу, індивідуалізація навчання, покроковий контроль результатів освоєння модульної програми. Розкриваються основні завдання навчання фізики у підготовці студентів нефізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ та звертається увага на системний контроль їх предметних компетентностей. Аналізуються сучасні підходи до формування рейтингової оцінки майбутніх учителів хімії і біології під час вивчення дисципліни «Фізика». Наводяться вимоги та критерії оцінювання сформованості знань, умінь і навичок та методів діяльності. Систематизуються та обґрунтовуються види, форми, засоби, методи і функції контролю знань студентів з фізики. У статті також зазначається, що завдання, які виносяться на контроль знань мають різні завдання (формування світогляду, професійно-прикладні, фундаментальна підготовка тощо), тобто складають, так звану, цільову установку. Вони включають знання студентами понять, означень, формулювання законів, явищ, процесів, експериментальних фактів, засвоєння студентами зв’язків між явищами, поняттями і законами споріднених природничих наук, зокрема фізики, хімії і біології та формування умінь. Таким чином, застосовуючи технології діагностики, оцінювання та контролю предметних компетентностей у підготовці майбутніх учителів хімії і біології з фізики, нам удалося з’ясувати умови і обставини, у яких протікає навчальний процес та провести прогнозування подальшого розвитку результатів навчальної діяльності.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сільвейстр Анатолій Миколайович, м. Вінниця, Україна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано

2021-03-31

Як цитувати

Сільвейстр , А. (2021). ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ, ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ФІЗИКИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 339–343. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2685

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4