КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ

Автор(и)

  • Корсун Юлія Олегівна, м. Вінниця, Україна Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

професійна самосвідомість, інженери-механіки, критерій, показник, рівень, інформаційно-пізнавальний критерій, мотиваційно-ціннісний критерій, діяльнісно-практичний критерій

Анотація

У статті дається визначення термінів «критерій» і «показник» у філософії та педагогіці, розглядаються підходи до їх вивчення, пояснюється їх значення, функції та описуються їхні характерні риси. Аналізуються точки зору різних науковців щодо критеріїв, показників і рівнів професійної самосвідомості майбутніх фахівців. У дані статті з’ясовано, що у професійній самосвідомості майбутніх інженерів-механіків виокремлюються такі три основні критерії, як інформаційнопізнавальний, мотиваційно-ціннісний та діяльнісно-практичний, описуються їхні ознаки та пояснюється їхня специфіка. Відповідно до кожного критерію виділені їхні показники. У статті зазначено,що показниками інформаційно-пізнавального критерію є уявлення про ідеал інженера-професіонала та власну відповідність йому, обізнаність з особливостями, функціями і завданнями інженерної професії, знання про власні професійно-ціннісні особистісні якості, знання про напрями реалізації особистої професійної перспективи, усвідомлення власних професійних інтересів і нахилів, ставлення до себе як до суб’єкта професійної діяльності; показниками мотиваційно-ціннісного критерію є самооцінка, потреба у професійному самовдосконаленні та саморозвитку, мотиви вибору професії та ціннісне ставлення до професії; показниками діяльніснопрактичного критерію є прагнення до професійного самовиховання, зорієнтованість на професійну самоосвіту, самостійність у прийнятті професійних рішень, стабільність професійних намірів та інтенсивність зусиль, спрямованих на оволодіння професійними уміннями та навичками під час науково-дослідницької діяльності та виробничої практики. Крім того, в залежності від виокремлених критеріїв і показників визначаються рівні сформованості майбутніх інженерівмеханіків, дається їхня характеристика.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Корсун Юлія Олегівна, м. Вінниця, Україна , Вінницький національний технічний університет

викладач Вінницького національного технічного університету

Опубліковано

2021-03-29

Як цитувати

Корсун, Ю. (2021). КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 250–254. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2662

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4