ELITY INTELEKTUALNE W SPOŁECZEŃSTWIE ZDOMINOWANYM PRZEZ TECHNOLOGIE IT

Автор(и)

  • Jan Sikora

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-434-439

Ключові слова:

elity intelektualne, funkcje społeczne elit, technologie IT, formowanie elit, społeczeństwo zdominowane przez technologie IT

Анотація

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest problematyka dotycząca
społecznych aspektów funkcjonowania elit w społeczeństwie zdominowanym przez technologie cyfrowe.
Kategorią socjologiczną na której skupiono uwagę w podjętych rozważaniach są elity intelektualne i ich
znaczenie dla zbiorowości
W artykule dokonano analizy sposobu rozumienia i roli elit intelektualnych w świecie zdominowanym
przez technologie IT. Z uwagi na wieloaspektowość omawianego zjawiska zwraca się uwagę na potrzebę
interdyscyplinarnego ujęcia podjętej problematyki z uwzględnieniem jej psychologicznych,
socjologicznych i pedagogicznych odniesień. Autor analizuje rzeczywiste możliwości (niemożliwości?)
działania i wpływania takich elit na społeczeństwa operujące w rzeczywistości sieci, zdominowanej przez
treści generowane przez boty, obfitujące w fake newsy oraz zwraca uwagę na rolę właściwej edukacji
ukierunkowanej na rozwój krytycznego myślenia i dobór treści. Empiryczną ilustrację zawartych w
artykule rozważań stanowią wyniki badań eksploracyjnych uzyskanych z udziałem studentów Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Badania te skoncentrowane były na przykładach zaangażowania elit
intelektualnych w kształtowaniu postaw sprzyjających rozwiązywaniu żywotnych problemów
współczesnych społeczności ludzkich.
Przeprowadzone rozważania i uzyskane wyniki badań wskazują, że współczesne elity intelektualne w
ograniczonym stopniu spełniają lokowane w nich oczekiwania, a tradycyjny i utrwalony w powszechnej
świadomości obraz elit musi być zweryfikowany w obliczu dokonujących się przemian wynikających z
procesów globalizacji i będących ich siłą motoryczną technologii IT.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Jan Sikora

    adiunkt w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki – Instytut Pedagogiki w Akademii Pedagogiki
    Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Посилання

von Beyme K.: Współczesne teorie polityczne. Scholar. Warszaawa 2007

Bobryk J. Homogenizacja, automatyzacja i eksterioryzacja. Wpływ technologii informatycznej na

przebieg i organizację procesów poznawczych człowieka. W: Filozofia Nauki, Rok VI, 1998, Nr 2(22)

Gatto J.T.: "What is an Education?" - ELITE CURRICULUM

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Lasch Ch.: Bunt elit. PLATAN. Kraków 1997

Mercier E.: W „REVUE DES DEUX MONDES” z 15.11.1928 r. „Reflexions sur l’elite”

Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek. PWN. Warszawa 2008

Завантаження

Опубліковано

2022-09-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати