WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PEDAGOGIKI PRACY JAKOSUBDYSCYPLINY PEDAGOGICZNEJ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-264-269

Ключові слова:

pedagogika pracy, wytwarzanie wartości, gospodarka kognitywna, technologie IT, człowiek – pracownik, ład egzystencjalny

Анотація

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest próba scharakteryzowania współczesnego kontekstu społeczno-ekonomicznego, który należy uwzględnić przy tworzeniu projekcji dotyczących rozwoju pedagogiki pracy jako subdyscypliny pedagogicznej. Na tle dotychczasowych praktyki zaprezentowane zostały nowe jakościowo czynniki, które należy uwzględnić w procesie przygotowania pracownika do funkcjonowania w tworzącej się gospodarce kognitywnej. Dotyczy to reorganizacji procesu wytwarzania wartości, w którym innowacyjne wykorzystanie zdematerializowanych aktywów ma decydujące znaczenie dla uzyskania sukcesu, którego kluczowym twórcą jest pracownik. Zwrócono także uwagę na efekty powszechnego stosowania technologii IT dla sposobu funkcjonowania współczesnego człowieka – pracownika. W podsumowaniu podkreślono konieczność przewartościowania kluczowej dla pedagogiki pracy relacji: człowiek - praca oraz tworzenia ładu egzystencjalnego w warunkach ekstremalnych wydarzeń.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Jan Sikora

    Dr hab. inż., Warszawa

Посилання

Garreau J.: Radykalna ewolucja. Prószyński i S-ka. Warszawa.

Kwiatkowski S.M.: Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna. W: Pedagogika pracy. WAiP. Warszawa 2007.

Kwiatkowski S.M.: Pedagogika pracy w świecie innowacyjnej gospodarki. W: Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności. ITE PIB. Radom 2012.

Kwiatkowski S.M., Szymański M.J.: Wywiad z Profesorem Tadeuszem Nowackim – droga do nowoczesnej pedagogiki pracy. W: Pedagogika pracy - tradycja i wyzwania współczesności, red. S.M. Kwiatkowski. ITE PIB. Radom 2012.

Nowacki T.: Dydaktyka doskonalenia zawodowego. ZN im. Ossolińskich. Wrocław 1976.

Sikora J.: Edukacja ekonomiczna jako niezbędny składnik wykształcenia ogólnego. WSP TWP. Warszawa 2011, s. 62.

Sumpter D.: Osaczeni przez liczby. Copernicus Center Press. Kraków 2019.

Szlosek F.: Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. APS. Warszawa 2015, s. 17.

M. Mc Crindle, A. Fill.: UNDERSTANDING GENERATION ALPHA. Mc Crindle 2020.

Wiatrowski Z.: Początki, rozwój i aktualny stan pedagogiki pracy w Polsce. W: Pedagogika pracy - tradycja i wyzwania współczesności, red. S.M. Kwiatkowski. ITE PIB. Radom 2012, s. 73.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати