CАМОСТІЙНА ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Компанець Наталія Михайлівна, м. Київ, Україна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут

Ключові слова:

інформаційна діяльність, інформаційна самостійність, самонавчання, саморозвиток, самостійна робота, студент, організація самостійної роботи, навчальний процес

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми орієнтації студентів в інформаційному середовищі. Розкрито поняття самостійної роботи, що розглядається як результат тісної взаємопов’язаної діяльності викладачів та студентів. Самостійна робота включає в себе пізнавальну, пошукову, аналітичну та синтетичну діяльність. Наведено класифікацію самостійної інформаційної діяльності студентів за місцем здійснення (аудиторна і позааудиторна) та видами навчальної діяльності (навчально-пізнавальна, навчально-практична та навчально-дослідницька діяльність). Проаналізовано основні види її організації, а саме: навчально-методичне забезпечення дисциплін, контроль та оцінку знань, виконання творчих завдань, групову роботу, тьюторство та кластерний підхід. Самостійна робота розглядається як інструмент професійного самонавчання, саморозвитку, самореалізації і самовизначення особистості в умовах стрімкого зростання обсягів інформації. Самостійна інформаційна діяльність є основою формування індивідуального досвіду та компетентності, що є принципово значимим для професійного розвитку. Інформаційна самостійність майбутніх фахівців розглядається як їх готовність самостійно здійснювати самонавчання в рамках власної професії. Особливу увагу приділено читанню наукової літератури як способу формування основ компетентності фахівця в своїй області знань. Обгрунтовано необхідність використання першоджерел.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Компанець Наталія Михайлівна, м. Київ, Україна , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут

  старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут

Опубліковано

2021-03-26

Як цитувати

Компанець, Н. (2021). CАМОСТІЙНА ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ІНФОРМАЦІЇ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 242–245. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2645

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4