ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-40-53

Ключові слова:

сучасні інформаційні технології; інформаційно-комунікативні професійні компетенції; інформаційна культура майбутнього керівника; відкритий освітній простір; електронні освітні ресурси; інформаційне навчальне середовище

Анотація

В статті розкриті інноваційні підходи використання сучасних інформаційних технологій у підготовці педагогічних та керівних кадрів освіти. Визначена їх сутність у процесі формування інформаційної культури учителя, керівника закладу освіти. Здійснено аналіз особливостей її формування. Представлено нові моделі застосування інформаційних технологій, адаптовані до роботи в закладах освіти і можливості їх запровадження. Враховано те, що інформаційні процеси спрямовуються на формування єдиного відкритого освітнього простору, забезпечення покращення доступу до інформації, створення можливостей для розвитку та підвищення ефективності освітніх послуг. В основу інформаційно-технологічного підходу покладена парадигма LLL (lifelong learning) – концепція безперервної освіти, що включає в себе інтернаціоналізацію та диверсифікацію. Ефективна підготовка педагогів, керівників закладів освіти можлива за умови наповнення електронних освітніх ресурсів методичними матеріалами, які мають бути якісними, інноваційними за своїм характером. Електронні ресурси в інформаційному середовищі є важливою складовою освітнього процесу. Його розвиток залежить від наповнення, супроводу та обслуговування інформаційних сайтів, надання інформаційної допомоги педагогам у створенні індивідуальних сайтів, підвищення комп’ютерно-технічної грамотності, моніторингу рівня інформаційно-професійної компетентності педагогічних працівників. Використання нових моделей, інформаційно-комунікаційних технологій у закладах освіти уможливлює створення єдиного інформаційно простору. Завдяки цьому доступними стають навчальні, методичні матеріали, освітні нормативні документи, посібники, рекомендації, які допомагають педагогічним працівникам удосконалювати процес навчання та підвищувати рівень педагогічної майстерності. Інноваційні моделі застосування інформаційно комунікаційних технологій в освітньому процесі відзначаються: використанням електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій; розроблених ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделюванням процесів і явищ; забезпеченням дистанційної форми навчання; проведенням інтерактивних освітніх телеконференцій; побудовою систем контролю й перевірки знань, і умінь студентів (використанням контролюючих програм-тестів); створенням і підтримкою сайтів закладів освіти; створенням презентацій; здійсненням проективної і дослідницької діяльності.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Столяренко Олена Вікторівна

  доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Столяренко Оксана Василівна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

 • Московчук Ольга Сергіївна

  доктор філософії, старший викладач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Магас Людмила Миколаївна

  старший викладач кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Посилання

Тверезовська Н.Т. Інформаційні технології в освіті Текст.: навч. посіб./ Н. Т. Тверезовська, Р. О. Тарасенко, С. М. Гаріна; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К.: ЦП КОМПРИНТ, 2012. 317 с.

Савченко І. М. Актуальні проблеми створення, апробації та подальшого впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «ПРОФТЕХІНФО»: електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/m26.html

Биков В. Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій: текст./ АПН України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання; В. Ю. Биков, Ю. М. Богачков, Ю. О. Жук. К.: Педагогічна думка, 2018. 127 с.

Карташова Л. А. Система навчання інформаційних технологій майбутніх вчителів суспільногуманітарних дисциплін: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Ж. В., друкарня «Волиньполіграф», 2011. 264 с.

Концепція Державної цільової пограми розвитку професійно-технічної освіти електронний ресурс. : схвалено розпорядженням Каб. Міністрів України №1723р. Електрон. дані. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cginreg1723

Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична компетентність керівника вищого навчального закладу: Алгоритми успішної діяльності. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2013. 252 с.

Столяренко Ол. В., Столяренко Окс. В Особливості підготовки майбутніх учителів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти.Особистісно-професійне становлення майбутнього педагога Колективна монографія. / Акімова О. В., Галузяк В. М. та ін.. Вінниця: «Твори», 2020. 227 с. С. 170–187.

Liliia Martynets, Nataliya Stepanchenko, Olena Ustymenko-Kosorich, Serhii Yashchuk, Iryna Yelisieieva, Olga Groshovenko, Oleksandr Torichnyi, Olena Zharovska, Maya Kademiya, Svitlana Buchatska, Liudmyla Matsuk, Olena Stoliarenko, Oksana Stoliarenko, Olena Zarichna. Developing Business Skills in High School Students Using Project Activities. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională: Vol. 12 No. 4 (2020) P. 222–239. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.4 Режим доступу: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2704/2620

Gurevych R., Frytsiuk V., Dmytrenko N. Computer diagnostics of readiness of prospective teachers to professional self-development. Information technologies and learning tools, 2019. Vol 69. № 1.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 40-53. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-40-53

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають