Current Issue

No. 15(34) (2023)

Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 15 (34). Вінниця: ТОВ «Твори», 2023. 534 с.

Published: 2023-07-18

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

View All Issues

У збірнику наукових праць з галузі фізичної культури і спорту висвітлюється теоретичні й прикладні аспекти фізичного виховання і спорту різних груп населення, медико-біологічні проблеми фізичного виховання та фізичної реабілітації, розкриваються закономірності спортивного тренування.

Наукові напрями збірника

  1. науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності і зміцнення здоров'я різних груп населення;
  2. сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення;
  3. психологічні аспекти фізичного виховання і спорту;
  4. медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.