ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ЗМІСТУ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • Акімова Ольга Вікторівна, м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

концепція креативно спрямованого змісту, виховні можливості історії педагогіки

Анотація

У статті обґрунтована авторська концепція креативно спрямованого змісту історії педагогіки, виявлені творчі можливості цієї навчальної дисципліни. Представлена дидактична модель креативно спрямованого змісту освіти, основним принципами якої є: сучасне ставлення до стандартів вищої освіти; оновлення критеріїв відбору змісту освіти за рахунок теоретизації навчального матеріалу та його практичної значущості; принцип інтеграції змісту навчальних дисциплін; недиспаратність змісту навчального матеріалу. Висвітлено основні засади авторського підходу до вивчення історії педагогіки, в основу якого покладено принцип інтеграції історії педагогіки з суміжними науками та проблемно-модульну побудову кожної теми, який названий – проблемно-інтегрований підхід. Визначено предмет історії педагогіки як галузі педагогічного знання, саме – розвиток теорії і практики виховання, освіти і навчання в різні історичні епохи, включаючи й сучасність у контексті історичного розвитку. Типологія висунутого предмета включала: історію розвитку освіти та історію розвитку педагогічної думки. Завдання курсу також спрямовані на посилення науково-теоретичної та практичної підготовки. Акцент зроблено на вивченні теорії в динаміці, розвитку; на аналізі ретроспективи педагогічних систем, теорій, знань; орієнтації на різні варіанти загальнопедагогічних підходів, на історичне бачення своєї професії. Історія педагогіки максимально наближена до завдань провідної дисципліни педагогіки і побудована як розвиток систем, ідей, теорій.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Акімова Ольга Вікторівна, м. Вінниця, Україна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Акімова, О. (2021). ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ЗМІСТУ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 134–138. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2617

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4