СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ІЗРАЇЛЮ

well well well

Автор(и)

 • Воєвода Аліна Леонідівна
 • Панасенко Олексій Борисович

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-69-5-13

Ключові слова:

шкільна математична освіта; Ізраїль; програма з математики; сучасні тенденції

Анотація

У статті представлено результати аналізу сучасних тенденцій розвитку математичної освіти Ізраїлю, зокрема здійснено ґрунтовний аналіз шкільних програм з математики для шкіл різного рівня (початкової, середньої та старшої), розглянуто особливості роботи зі здібними до математики учнями. Встановлено, що впродовж останніх тридцяти років ізраїльська програма з математики майже не змінювалася. В зв’язку з результатами міжнародного дослідження PISA у 2022 році програми з математики було оновлено. Удосконалені програми з математики для шкіл Ізраїлю відображають притаманний сучасному суспільству гнучкість та динамізм, оскільки окрім традиційних мети і змісту навчального матеріалу містять основні концептуальні положення, вимоги до формування навичок, дидактичні коментарі для вчителів щодо методики вивчення окремих тем, організації навчального процесу та оцінювання досягнень учнів. Наведені у дослідженні факти свідчать, що сучасна програма з математики для середньої та старшої школи в Ізраїлі та Україні має суттєві відмінності як у змісті навчального матеріалу, так і у підходах до навчання математики. У 7-9 класах в Ізраїлі, на відміну від України, вивчається інтегрований курс математики без поділу на алгебру та геометрію, який включає три розділи: числовий, алгебраїчний та геометричний. В Ізраїльській програмі чітко не встановлено порядок вивчення тем, і вчителі мають змогу самостійно вибудовувати послідовність викладу матеріалу, виходячи зі своїх педагогічних переконань та освітніх контекстів, підбирати відповідні підручники. Зроблено висновок, що в системі освіти Ізраїлю існують певні особливості, які варто розглянути з метою використання їх окремих принципів в українській системі навчання: децентралізація управління навчальним процесом, що дозволяє школам автономно розробляти навчальні плани та обирати зміст навчальних матеріалів, диференціація навчання у старшій школі за трьома рівнями навчальних одиниць.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Воєвода Аліна Леонідівна

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  доцент кафедри алгебри і методики навчання математики,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Панасенко Олексій Борисович

  кандидат фізико-математичних наук,
  старший викладач кафедри алгебри і методики навчання математики,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Summary of the Principal Laws Related to Education (2003). URL: https://planipolis.iiep. unesco.org/sites/default/files/ressources/sl_act03_education.pdf

Сайт посольства Ізраїлю в Україні. URL: https://embassies.gov.il/kiev/Pages/default.aspx

Дреєрман М.Г. Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в Ізраїлі: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти / Респ. Вищ. навч. заклад «Кримський

гуманітарний у-тет». Ялта, 2007. 307 с.

Громовий, В. В. Освіта Ізраїлю та Швеції очима українського директора // Управління школою. — 2010,

№ 16/18. — С. 32-60.

Васильєва, Д. Математична освіта в державі Ізраїль // Математика в рідні школі. — 2018, №5. — C. 45-48.

Васильєва, Д. Динамізм, гнучкість і автономність три наріжні камені математичної освіти Ізраїлю //

Український педагогічний журнал. — 2018, № 3. – C. 20-25.

Воєвода, А. Л., Матяш, О. І., Михайленко Л. Ф. Трансформаційні процеси у нормативно-правових засадах

розбудови системи педагогічної освіти Ізраїлю // Сучасні інформаційні технології та інноваційні

методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — Випуск 64, 2022. —

C. 233—242.

Highlights in the Development of Education and Mathematics Education in the State of Israel: A Timeline.

URL: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813231191_0001.

Gelbart H., Hilu G., Schori-Eyal N. Israel / TIMSS 2019 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in

Mathematics and Science. URL: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/encyclopedia/pdf/Israel.pdf.

Dreyfus, T., Kouropatov, A., Ron, G. Research as a resource in a high-school calculus curriculum // ZDM

Mathematics Education. — Vol. 53, 2021. — P. 679–693. — https://doi.org/10.1007/s11858-021-01236-3.

Israel's Education Ministry Updates Math Program in Schools for the First Time in 30 Years. - URL:

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-08-01/ty-article/.premium/israels-education-ministry-updates-mathprogram-in-schools-for-the-first-time-in-30-years/00000182-55e3-d7de-a3c7-77f3b5920000.

Навчальна програма з математики для початкової школи у всіх секторах. URL:

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/

Навчальна програма з математики для 7, 8, 9 класів у всіх секторах. URL:

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/chativat-beynayim/

Воєвода, А. Л. Деякі аспекти досвіду з організації системи вступу до закладів вищої освіти Ізраїлю //

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,

теорія, досвід, проблеми. — Випуск 52, 2018. — C. 254-258. — URL:

https://vspu.edu.ua/science/art/z_46.pdf#page=9.

Навчальна програма з математики для 10, 11 і 12 класів. URL: https://pop.education.gov.il/ tchumey_daat/

matmatika/chativa-elyona/.

David H. Teaching Mathematically Gifted Students in Israel: The State of the Art // Journal for the Education of

Gifted Young Scientists. — Vol. 7, 2019. — P. 57-69. — http://dx.doi.org/10.17478/jegys.466451.

The Beno Arbel Program for Outstanding Mathematics Students (2016) (in Hebrew). URL: https://exactsciences.tau.ac.il/beno-arbel-home.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-14

Як цитувати

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ІЗРАЇЛЮ: well well well. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 69, 5-13. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-69-5-13

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають