ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ У ХХІ СТОЛІТТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/

Ключові слова:

система освіти, Ізраїль, сучасні тенденції, перспективи розвитку, педагогіка майбутнього

Анотація

У статті представлено результати аналізу сучасних тенденцій розвитку освіти Ізраїлю, зокрема здійснено ґрунтовний аналіз моделі педагогіки, спрямованої на майбутнє. Встановлено, що впродовж останніх двадцяти років ізраїльська система освіти шукає відповіді на виклики глобалізації, зокрема з цією метою Ізраїльське міністерство освіти створило спеціальний підрозділ із планування освіти, орієнтованої на майбутнє. Згідно зі схемою, розробленою ізраїльськими фахівцями, всі тенденції, як світові, так і специфічно ізраїльські, поділяються на шість видів: соціальні, технологічні, економічні, екологічні, політичні, педагогічні. Перераховані вище тенденції розглядаються ізраїльськими фахівцями не лише як виклики чи проблеми, але, насамперед, як можливості досягнення бажаного результату. Наведені у дослідженні дані свідчать, що Ізраїльська модель педагогіки, орієнтованої на майбутнє, будується на шести основних принципах: принципі особистості (або персоналізації), кооперативному принципі (або принципі партнерства), принципі неформальності, принципі глокальності, принципі трансформації, принципі включення ідентичності і особистісної мети. З формулювань даних принципів випливає, що ізраїльські дослідники в галузі освіти вважають за необхідне підлаштовувати систему освіти під особисті потреби конкретного учня. Зроблено висновок, що в системі освіти Ізраїлю наявні певні особливості, які варто розглянути з метою використання їх окремих принципів в українській системі навчання.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Воєвода Аліна Леонідівна

    кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри і методики навчання математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Лохвицька Л. В. Упровадження зарубіжного досвіду виховання дітей в українську систему дошкільної освіти. Гуманіт. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельниц. 2009. Вип. 18. С. 129–133.

Громовий В. В. Освіта Ізраїлю та Швеції очима українського директора. Управління школою. 2010. № 16. С. 32-60.

Дреєрман, М.Г. Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в Ізраїлі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти. Респ. Вищ. навч. заклад «Кримський гуманітарний у-тет». Ялта, 2007. 20 с.

Menahem Gila. (October 2008). The Transformation of Higher Education in Israel since the 1990s: The Role of Ideas and Policy Paradigms. Governance: An International Journal o f Policy, Administration, and Institutions, 21(4), 499-526.

Карпенко О.В., Демида Є.Ф. Децентралізаційні процеси у сфері надання освітніх послуг в Ізраїлі. Педагогіка і психологія. 2013. №1. С. 92-96.

Гольдфайн Н. Майбутнє вже тут. Лідерство в освіті в час інтерференції. Журнал впливу. Видавництво Міністерства освіти Ізраїлю. №9. URL: https://www.mop.education

Воєвода А.Л., Матяш О.І., Михайленко Л.Ф. Трансформаційні процеси у нормативно-правових засадах розбудови системи педагогічної освіти Ізраїлю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2021.Випуск 64. C. 233 — 242.

Dreyfus, T., Kouropatov, A., Ron, G. Research as a resource in a high-school calculus curriculum // ZDM Mathematics Education. 2021.Vol. 53. P. 679–693. URL: https://doi.org/10.1007/s11858-021-01236-3

Сайт школи «Амаль» URL: https://www.iaf.org.il/4424-45364-he/IAF.aspx

Сайт філіалу Технічного коледжа в Беєр-Шеві. URL: http://techni-bs.iscool.co.il/language/enUS/Default.aspx

Видання управління педагогіки при міністерстві освіти Ізраїлю. №1-9 (Іврит). URL: https://www.mop.education/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F/

Сайт педагогічного управління Міністерства освіти Ізраїлю. (Іврит). URL: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/mop.htm.

Сайт міністерства освіти Ізраїлю. Педагогічне управління, група розробок. (Іврит). URL: https://www.mop.education/

Видання міністерства освіти Ізраїлю «Педагогіка, орієнтована на майбутнє». Тенденції, принципи і розробки 2019. №2 С.198. URL: https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/pama2018taktsir.pdf

Nimrod Sheinman and Pninit Russo-Netzer. Mindfulness in Education: Insights Towards an Integrative Paradigm. The Palgrave Handbook of Positive Education. Р.609-642. Cham: Springer. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-64537-3 609-642

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. Х .: Право, 2015 17. Ран А., Шперлинг Д. Тенденції і перспективи мислення майбутнього в освіті / за ред. д-ра Ліат Йосефберг Бен-Ешуа; Вид. Управління педагогіки при Міністерстві освіти Ізраїлю, відділ експериментів та ініціатив. 92 с. URL: http://pisga.spskit.com/wp-content/uploads/2016/09/megamot.pdf

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ У ХХІ СТОЛІТТІ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 15-24. https://doi.org/10.31652/

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають