МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ: ІНТЕГРАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ТА ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/

Ключові слова:

діти дошкільного віку, мовлення, мовленнєвий розвиток, розповідь за картиною, інтеграція, мовленнєва діяльність, образотворча діяльність

Анотація

У статті розкрито особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку засобами художньої картини. Звернено увагу на проблеми інтеграції мовленнєвої та образотворчої діяльностей старших дошкільників. З’ясовано, що серед численних методологічних підходів усе більшої популярності набирає інтегрований підхід до організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. У статті описано адаптовану методику підготовки до самостійного складання тексту на основі картини за адаптованою методикою проф. І. Лапшиної. Підготовку до самостійного складання розповіді поділяють на 8 кроків: крок 1 – 1-2 дні, крок 2 – 2 дні, кроки 3-7 – по 1 дневі, крок 8 – заняття з розвитку зв’язного мовлення. Така форма роботи з дітьми дошкільного віку сприяє збагаченню словникового запасу, формуванню граматичної правильності мовлення, підвищенню рівня діалогічного й монологічного мовлення, формуванню естетичного смаку та базових якостей особистості. З метою розвитку мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку засобами художньої картини авторами запропоновано використовувати різні ігрові прийоми, а саме: «Бінокль», «Телескоп», «Полювання за частинами», «Нишпорки», «Шукаю друзів», «Машина часу», «Рамка», входження в картину, складання загадок та ін. У статті описано дитячі  оказіоналізми та виокремлено їхні види, зокрема: оказіоналізми, які вказують на збільшення певного поняття, явища, об’єкта, істоти тощо; оказіоналізми, які вказують на зменшення поняття, явища, об’єкта, істоти тощо; оказіоналізми, які позбавлені змісту звукових комплексів. Також у статті закцентовано на тому, що інтеграція мовленнєвої та образотворчої діяльностей є запорукою ефективного формування компетентності дітей дошкільного віку.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Кривошея Тетяна Михайлівна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Колеснік Катерина Анатоліївна

  доктор філософії, доцент кафедри дошкільної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Карук Інна Василівна

  асистент кафедри дошкільної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Похила Світлана Сергіївна

  асистент кафедри дошкільної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти). Наказ МОН України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція». Дата звернення: 7 груд. 2023. Онлайн.. Доступно: http://surl.li/qjxo

Дитина: Освітня програми для дітей від двох до семи років (2020). Наук. кер. проєкту В.О. Огнев’юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна та ін..; наук. ред. Г.В. Бєлєнька; Київ. у-т ім. Б. Грінченка. Київ: Київ. у-т ім. Б. Грінченка. 440 с.

Коваль Т.В., Граб О.Д. (2021). Розвиток творчої особистості майбутнього педагога засобами народного музичного мистецтва Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ. Вип. 74. 216 с. Т. 2. С. 211-215.

Колеснік К.А., Карук І.В. (2021). Реалізація освітнього напряму «Дитина у світі мистецтв» у процесі експериментування та групової діяльності дошкільників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, Вип. 74. Т. 1. С. 19-23.

Комарівська Н. О. (2020). Літературна освіта дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті естетичного виховання Н. О. Комарівська, І. М. Лапшина, Н. Л. Франчук Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія№ 61. С. 83-87.

Кривошея Т. М. (2022). Проблема інтеграції наукового та художнього підходів до освоєння учнями навчального матеріалу Наукові записки Тернопільського держ. педуніверситету. Серія: Педагогіка. №2. С. 161-165.

Крутій К. Л. (2018). Інтерграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що потрібнознати про інтеграцію. Дошкільне виховання. С. 2-7, с. 3.

Лапшина І. М. (2015). Порівняльні аспекти формування мовної особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. І. М. Лапшина, І. І. Козак. Психолінгвістика. Вип. 18(2). С. 33-42.

Лапшина, І. М., Колеснік, К. А. (2018). Основи вітчизняної дошкільної лінгводидактики. Вінниця: ТОВ Ландо ЛТД.

Похила С. (2019). Роль дитячої прози в мовленнєвому розвитку дитини. Українська дитяча література: здобутки й перспективи розвитку: матеріали І Регіональної студентської науково-парктичної конференції (м. Вінниця, 2 квітня 2019 р.) Упор. Лапшина І. М., Віннічук А. П. Вип. 1. Вінниця: ВДПУ. С. 125-131.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ: ІНТЕГРАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ТА ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТЕЙ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 82-90. https://doi.org/10.31652/

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають