МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Кузьмінський Анатолій Іванович
  • Орос Ільдіка Імріївна
  • Кучай Тетяна Петрівна
  • Шовш Катерина Степанівна
  • Силадій Іван Михайлович
  • Біда Олена Анатоліївна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-142-149

Ключові слова:

модернізація, професійна підготовка, майбутні керівники, заклади освіти, управління, педагогічна команда, колектив

Анотація

У статті констатовано ідеї перших теорій наукового управління, автори яких,
спираючись на власний досвід і спостереження, виділяли якості, котрими, на їх думку, повинен
володіти керівник, щоб його діяльність була ефективною. Виокремлено ідеї сучасних концепцій,
що виходять з того, що один стиль керівництва не може бути найефективнішим у всіх випадках.
Керівництво має бути ситуативним, гнучким. Процес формування педагогічної команди розкрито
як створення єдиного, цілісного колективу викладачів, який здатний ефективно досягати цілей
конкретного проекту. Контекст командоутворення складається з багатьох питань, які умовно
поділяють на три групи, що складають основні напрями роботи щодо командоутворення які
представлено у статті. Показано шляхи вирішення проблеми формування конфліктологічної
компетентності майбутніх менеджерів освіти, специфіка причин та соціально-педагогічні умови створення безконфліктного освітнього середовища в закладах освіти. Приділено увагу організації
контрольно-діагностичної діяльності, адже за цієї діяльності приймаються управлінські рішення
для регулювання об’єкта, який контролювався. В основі контрольно-діагностичної діяльності
керівника закладу освіти, що займає провідне місце, лежать два види управлінської діяльності
(перцептивний, комунікативний), що обґрунтовані у статті. Надзвичайно важливими для контролю
управління є функції, що мають між собою тісний зв’язок та реалізуються його суб’єктами:
інформаційна (створює масив інформації щодо якості освіти в закладі освіти); діагностична
(фіксує реальний стан якості освіти у закладі освіти); оцінювальна (дає кількісно-якісну оцінку
об’єктів освітнього процесу у закладі освіти на основі певного набору критеріїв та показників);
коригувальна (мінімізує вплив негативних факторів в освітньому процесі); прогностична (формує
стратегію і тактику розвитку освіти у закладі освіти); управлінська (відстежує ефективність та
результати прийняти рішень, розроблених програм); превентивна (виявляє небажані відхилення та
запобігання негативним наслідкам); комунікаційна (уможливлює зворотній зв’язок, забезпечує
надання інформації для виконання діагностичної функції).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Кузьмінський Анатолій Іванович

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор,

Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка,
м. Глухів, Україна

Орос Ільдіка Імріївна

доктор філософії, доцент, презедент, професор кафедри педагогіки та психології,
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ,
м. Берегово, Україна

Кучай Тетяна Петрівна

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології,
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II,
м. Берегово, Україна

Шовш Катерина Степанівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології,
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II,
м. Берегово, Україна

Силадій Іван Михайлович

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології,
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II,
м. Берегово, Україна

Біда Олена Анатоліївна

доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології,
Закарпатський угорський інституту ім. Ференца Ракоці ІІ
м. Берегово, Україна

Посилання

Управління закладами освіти: теорія, історія, практика: колективна монографія Безлюдна Н. В.,

Бойченко В. В., Бялик О. В., Гагарін М. І. та ін.. / за заг. ред. О. Л. Кірдан. Умань : Візаві, 2020. 290.

Управління навчальним закладом : Підручник для магістрантів педагогічних університетів /

С. Г. Немченко, О.Б. Голік, О.А. Кривильова, О.В. Лебідь. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 516.

Мартинець Л. А. Орієнтація педагогічного колективу на спільну командну діяльність із досягнення

поставленої мети як організаційно-педагогічна умова. Актуальні проблеми управління освітою і

навчальними закладами : зб. наукових праць / за заг. ред. Мартинець Л. А. Вип. 1. Ч. 1. Вінниця: ДонНУ

імені Василя Стуса, 2018. 172с.

Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. Видання друге доповнене та доопрацьоване.

Частина 1. К.: Знання, 2016. 359.

Кузьмінський А. І., Кучай О. В., Біда О. А., Чичук А. П., Сігетій І. П., Кучай Т. П. Дистанційне навчання

в підготовці фахівців у закладах вищої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики

навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця:

ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С.50-58

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Як цитувати

Кузьмінський, А., Орос, І., Кучай, Т., Шовш, К., Силадій, І., & Біда, О. (2023). МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 142–149. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-142-149

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають