ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-188-198

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційна компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, процес навчання математики

Анотація

Для виокремлення та обґрунтування особливостей формування інформаційнокомунікаційної компетентності учнів на уроках математики, проведено ґрунтовний аналіз державних, освітніх нормативних документів, зокрема: закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Концепції розвитку цифрових компетентностей, Державного стандарту базової середньої освіти, навчальних програм з математики. Також проведено аналіз джерел, представлених у мережі Інтернет з проблеми міжнародних моніторингових досліджень у освіті та узагальнено міжнародний та вітчизняний педагогічний досвід. Обґрунтовано, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів під час вивчення математики, викликане потребами шкільного курсу математики, оскільки, до обов’язкових результатів навчання учнів у математичній освітній галузі виділено вимоги, які характеризують інформаційно-комунікаційну компетентність учнів. Процес навчання математики має забезпечувати як розвиток особистості учня в цілому так і засвоєння системи математичних знань, удосконалення вміння розв’язувати математичні та практичні задачі. Аргументовано вагомість усвідомлення учнями важливості математики як мови науки, техніки й технологій та усвідомлення учнями важливості інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного розв’язання математичних задач. Інтегроване використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі в умовах дистанційного та змішаного навчання сприяє розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, за умови методично грамотного відбору вчителем навчального контенту, дидактичних матеріалів і стратегій викладання. З’ясовано, що основним засобом формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів є спеціальна система навчальних завдань і прикладів у шкільних підручниках з математики, яка спрямована на розвиток особистісних якостей учнів, креативність, критичне мислення, здатність до генерування та вільного висловлювання своїх думок тощо.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Михайленко Любов Федорівна

    доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри алгебри і методики навчання математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

  • Андрієвська Марина Юріївна

    аспірантка кафедри алгебри і методики навчання математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Кадемія, М., Кізім, С., Люльчак, С., & Савчук, І. (2022). Реалізація змішаного навчання засобами цифрового освітнього середовища. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (62), 249–256. URL: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-249-256 (дата звернення: 20.08.2023)

UNESCO. (2023). World Education Monitoring Report summary: Technology in education: on whose terms? Paris, UNESCO. URL: https://www.unesco.org/gem-report/en/technology (дата звернення: 20.08.2023)

Овчарук О.В. (2012). РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТ. Інформаційні технології і засоби навчання, 32(6). URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v32i6.757 (дата звернення: 20.08.2023)

Андрусяк І., Сливка М. Обсяг і структура ІКТ та цифрових компетентностей у Новій Українській школі. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2022. Т. 21-22, № 3-4. С. 305–315. URL: https://doi.org/10.32782/2617-3921.2022.21-22.305-315 (дата звернення: 29.09.2023).

Галаєвська Л. Формування інформаційної компетентності старшокласників на уроках української мови. Українська мова і література в школі. 2018. № 3. С. 26–29.

Бондаренко Т. Особливості формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів основної школи. Педагогічні науки 2019. № 74. S. 5–9. URL: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196330 (дата звернення: 20.08.2023)

Вітвицька С.С., Мороз О.M. Педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Вип. 3 (110). С. 85-99. URL: http://eprints.zu.edu.ua/36100/1/8.pdf

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII : станом на 2 лип. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 2.08.2023)

Міністерство освіти і науки України. (2023). Нова українська школа: Концепція. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (Дата звернення: 20.08.2023)

Верховна Рада України. (2011). «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п#Tex t (Дата звернення: 20.08.2023)

Кабінет Міністрів України. (2020). «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyiserednoyi-osviti-i300920-898 (Дата звернення: 20.08.2023)

Перелік навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, для використання в освітньому процесі у 5-11 класах закладів загальної середньої освіти. (б. д.). Google Docs. https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-VdwzmA/edit#gid=337295027

Міністерство освіти і науки України. (2023). «Модельна навчальна програма «Алгебра. 7-9 класи». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5- 9.klas/Matem.osv.galuz-2023/Alhebra.7-9.kl.Burda.ta.in.26.07.2023.pdf (Дата звернення: 20.08.2023)

Міністерство освіти і науки України (2022). Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Математика. 5-6 класи». https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr. 5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Matem.osv.galuz-5-6-kl/Matem.5-6-kl.Merzlyak.ta.in.14.07.pdf

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядж. Каб. Міністрів України від 03.03.2021 р. № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-р#Text (дата звернення: 20.12.2022).

Морзе, Н. В., Бойко, М. А., Вембер, В. П., & Буйницька, О. П. (2020). Звіт 4_профіль викладача з напрямку цифрової компетентності з використанням інноваційних інструментів навчання. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 1–71. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv4

Yalçın Y. (2023). Learner Characteristics and Competencies. In: Zawacki-Richter, O., Jung, I. (eds) Handbook of Open, Distance and Digital Education. Springer, Singapore. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-19-2080- 6_51 (дата звернення: 20.08.2023)

Гриценчук О. О. Інформаційно-комунікаційна компетентність учнів як аспект моніторингу (досвід міжнародних порівняльних досліджень ОЕСБ та IEA) / О. О. Гриценчук Електронний ресурс. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 6 (38). – URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/958/709#.VLSG1HY0qZk (дата звернення: 20.08.2023)

Drijvers P., Ball L., Barzel B., Heid M.K., Cao Y., Maschietto M. (2016). Uses of Technology in Lower Secondary Mathematics Education. In: Uses of Technology in Lower Secondary Mathematics Education. ICME13 Topical Surveys. Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-33666-4_1 (дата звернення: 20.08.2023)

Clark-Wilson A, Hoyles C. (2015) Blended learning and e-learning support within the context of Cornerstone Maths - The changing culture of teachers' professional development. In: Maaß, K and Törner, G and Wernisch, D and Schäfer, E and Reitz-Koncebovski, K, (eds.) Conference Proceedings: Educating the educators: international approaches to scaling-up professional development in mathmatics and science education. (pp. pp. 158-166). Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien (WTM): Münster, Germany.

Ashraf M.A., Iqbal J., Arif M.I. and Asghar M.Z. (2022) Fostering ICT Competencies in Blended Learning: Role of Curriculum Content, Material, and Teaching Strategies. Front. Psychol. 13:758016. doi: 10.3389/fpsyg.2022.758016

Матяш О.І., Мілян Р.С. Навчаємо мислити логічно. Методичні рекомендації для вчителів. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2020. 104 с.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 188-198. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-188-198

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають