СМАРТ-ОСВІТА У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

 • Шахіна Ірина Юріївна
 • Подзигун Олена Анатоліївна
 • Петрова Анастасія Іванівна
 • Гордійчук Галина Борисівна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-51-64

Ключові слова:

смарт; смарт-суспільство; смарт-освіта; смарт-навчання; смарт-технології; смартпідручник

Анотація

Висвітлюється питання смарт-освіти у трансформаційному цифровому суспільстві.
Досліджено, що становлення смарт-суспільства є наступним етапом розвитку цифрового
суспільства. Встановлено, що у смарт-суспільстві відбувається перехід від традиційної моделі
навчання до e-learning, а потім до смарт-освіти. Смарт-освіта дозволяє студентам генерувати нові
знання та формувати особистість, що досконало володіє інформаційно-комп’ютерними
технологіями для пошуку, аналізу інформації та створенню інновацій. Розглянуто властивості, що
передбачає смарт-освіта та технології з допомогою яких вона реалізується. Зазначено, що
концепція смарт-освіти передбачає наявність елементів у системі освіти, що забезпечують швидку адаптацію всієї системи до мінливих вимог, а не тільки освітнього процесу. Це комплексний
розвиток освітньої послуги включаючи кадрове забезпечення, адміністративно-правове
управління, матеріально-технічну базу та педагогічний дизайн. Наведено елементи,
характеристики та умови реалізації смарт-освіти. Визначено ключове завдання, що ставиться
перед смарт-освітою, яке полягає в забезпеченні сталого розвитку суспільства й економіки у
відповідності з мінливим навколишнім середовищем, забезпечуючи можливості для створення
нового рівня ефективності в економіці та державному управлінні. Важливим фактором смартосвіти є організація зворотного зв’язку, з метою мотивації учнів, збереження навчальних
матеріалів, записів, необхідним є створення кібер-простору для подальшого спільного
використання ресурсів.
Охарактеризовано поняття смарт-технологій та перелік основних смарт-технологій навчання, що
використовуються у вищій школі. Наведено вимоги, що висуваються до смарт-технологій
(доступність, ефективність, економічність, агрегативність, комплексність).
Охарактеризовано поняття смарт-підручника, що має бути основою для смарт-освітнього процесу,
наведено схему його розробки. Виокремлено вимоги до технології створення та положення, що
покладені в основу смарт-підручника, вимоги до його змісту та його структуру. Визначено
інтерактивне середовище смарт-підручника.
Зроблено висновок, що смарт-освіта розширює сприйняття освіти в порівнянні з навчанням;
виходить за рамки тільки технічних розробок; розв’язує більшу кількість освітніх завдань і
задовольняє більш різноманітні потреби соціальних суб’єктів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Шахіна Ірина Юріївна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Подзигун Олена Анатоліївна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Петрова Анастасія Іванівна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Гордійчук Галина Борисівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, заступниця директора
  Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Ihnatenko M. Modern educational technologies.Matematyka v shkoli. 2013. № 4. S. 2-6. (in Ukrainian)

Voronkova V. H., Romanenko T. P., Andriukaitene R. The concept of project-oriented business development in

the conditions of digital transformation to a smart society. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi

inzhenernoi akademii. Vyp. 67. S. 122-134. (in Ukrainian)

Myhovych S. M. Entry of Web 2.0 social services into educational activities. Mykolaiv. Dumka. 2011. 48 s.

(in Ukrainian)

Bykov V. Yu. Cloud computing technologies, ICT outsourcing and new functions of ICT departments of

educational and scientific institutions. Informatsiini tekhnolohii v osviti. 2011. № 10. S. 8-23. (in Ukrainian)

Lucaciu, L. O. (2018). A Look at the Evaluation Framework for Smart Growth Programmes. Revista

Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 10(3), 60-76. https://doi.org/10.18662/rrem/63 (in English)

Shakhina I. Yu., Podzygun O. A., Petrova A. I., Gordiichuk G. B. Digitalization as a prospective direction of the

contemporary education system. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v

pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. 2022. Vyp. 63. pp. 65-77. (in English)

Ilina O. I. Formation of cognitive interest by means of an open SMART environment in the training of qualified

workers of vocational and technical institutions. Mahisterska robota. Vinnytsia. 2018. 156 s. (in Ukrainian)

Smart education: experience, realities, prospects: monohrafiia / za red. akad. R. S. Hurevycha: drukarnia «Dilo».

Vinnytsia. 2019. 218 s. (in Ukrainian)

Altinay, F., Dagli, G., Altinay, Z., & Altinay, M. (2020). Readiness to Online Learning: To Be A Smart

University. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(1Sup2), 09-14.

https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup2/241 (in English)

Humennyi, O., Radkevych, O., & Radkevych, V. (2021). An Environmental Approach to Developing and

Applying Smart Complexes of Academic Disciplines in Professional Training of Future Specialists. Revista

Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(2), 516-539. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/434

(in English)

Smart technologies in Ukraine and in the world. URL: http://molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/ (in Ukrainian)

Organization of educational activities in a computer-oriented educational environment: posibnyk/av.: Zhuk Yu.

O., Sokoliuk O. M., Dementiievska N. P., Pinchuk O. P. /Za redaktsiieiu: Zhuka Yu. O. K.: Pedahohichna

dumka. 2012. 128 s. (in Ukrainian)

Formation of the personality of the future specialist in the terms of training for professional and pedagogical

activity: dialogue with stakeholders: monohrafiia / za red. akad. R. S. Hurevycha. Vinnytsia: TOV «Druk».

276 s. (in Ukrainian)

R. S. Gurevych, I. Y. Shakhina, and O. A. Podzygun (2020). Google classroom as an effective tool of smart

learning and monitoring of students’ knowledge in vocational schools. Information Technologies and Learning

Tools, 79(5). 59-72. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3651 (in English)

Shakhina I. Yu. To the issue of smart education. Aktualni problemy suchasnoi nauky i naukovykh doslidzhen:

zb. nauk. pr. Vyp. 10(13) /redkol.: R. S. Hurevych (holova) ta in... Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi

universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Vinnytsia: TOV firma «Planer». 2019. S. 102-106. (in Ukrainian)

N. E. Kunanets, M. V. Nazaruk, R. M. Nebesnyi, and V. V. Pasichnyk (2018). Information technology of

personalized choice of profession in smart cities. Information Technologies and Learning Tools, 65(3). 277-290.

https://doi.org/10.33407/itlt.v65i3.2172 (in English)

K. I. Shykhnenko (2021). Clicker systems as a smart technology-based tool for teaching english to master’s

students majoring in public administration, Information Technologies and Learning Tools, 81(1). 297-309.

https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.3776 (in English)

Завантаження

Опубліковано

2023-06-21

Як цитувати

СМАРТ-ОСВІТА У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 67, 51-64. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-51-64

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>