ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-67-81

Ключові слова:

інформаційне освітнє середовище; освітній процес; заклади професійної освіти; змішане навчання; якість процесу навчання

Анотація

Висвітлено поняття інформаційного освітнього середовища, можливостей та перспектив його використання для забезпечення освітнього процесу. Виокремлено типи інформаційно освітніх середовищ: середовища, орієнтовані на надання знань; середовища, орієнтовані на самостійну діяльність з набуття знань; змішаний тип середовищ. Виділено функції ІОС: формування мотивації до навчання; розвиток самостійної роботи учнів; розвиток здібностей до науково-дослідницької та творчої діяльності учнів; забезпечення інформатизації професійної освіти; є інноваційним блоком розвитку освітнього процесу. Встановлено, що по відношенню до традиційного навчання інформаційне освітнє середовище, в цілому, може бути: як підтримуюче освітній процес; нейтральне; розмиваюче. Сформульовано принципи побудови ІОС: багатокомпонентність, інтегральність, розподіленість, адаптивність. Виділено основні функціональні напрями використання ІОС: психолого-педагогічний, програмно-технічний та інформаційно-комунікативний. Констатовано, що ІОС є системним багатокомпонентним утворенням, насиченим різноманітними ресурсами і дидактичними можливостями. Означено, що ІОС характеризується певними властивостями. Зокрема, воно є: предметним, дидактичним, особистісно-розвивальним, єдиним, інтегрованим, високотехнологічним, мультимедійним, віртуальним, відкритим, педагогічним, електронним. Визначено, що ІОС – це сукупність програмно-технічної, навчально-методичної, інформаційнокомунікативної систем, що забезпечують освітній процес і спрямоване на досягнення учнями освітніх результатів. Відповідно до характерних особливостей і вимог в ІОС виділено такі структурно-змістовні компоненти: змістовно-методичний, програмно-технічний, комунікативний, організаційно-управлінський. Обґрунтовано педагогічні умови підвищення якості процесу навчання в закладах професійної освіти в умовах ІОС: створення позитивної мотивації учнів за допомогою організації рефлексивної діяльності відносно готівкового рівня сформованості готовності учнів до навчальної діяльності в інформаційному освітньому середовищі ЗПО; збагачення змісту, представленого в ІОС матеріалом, сприяючим підвищенню якості процесу навчання; залучення учнів до процесу навчання в ІОС ЗПО, шляхом підвищення їх рівня знань в умовах технології змішаного навчання. Для підвищення якості процесу навчання в ЗПО в умовах ІОС виділено рівні розвитку готовності учнів до навчальної діяльності: низький, середній і високий, які співвідносяться з критеріями її розвитку: мотиваційно-ціннісний, інформаційно-технологічний, комунікативний та рефлексивний.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Шахіна Ірина Юріївна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Подзигун Олена Анатоліївна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Петрова Анастасія Іванівна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Ткачук Наталія Петрівна

  викладач кафедри природничих, правових та суспільних дисциплін Фаховий коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту м. Вінниця, Україна

Посилання

Gurevych R., Shakhina I., Podzygun O. Google Classroom as an effective tool of Smart learning and monitoring of students’ knowledge in vocational schools. Information Technologies and Learning Tools, Vol. 79 № 5. 2020. C. 59-72. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3651 (in English)

Shakhina I. Yu., Podzygun O. A., Petrova A. I., Gordiichuk G. B. Digitalization as a prospective direction of the contemporary education system. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. Вип. 63, pp. 65-77. (in English)

Liubarets V. V. The information and educational environment of higher educational institutions as a factor in the professional and personal development of future specialists in the field. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Vyp. 3. Berdiansk: BDPU, 2017. S. 270-275. (in Ukrainian)

Shakhina I. Yu. Definition and directions of creating an informational educational environment. Problems and prospects of the formation of the national humanitarian and technical elite Tekst.: zb. nauk. prats / za red. L. L. Tovazhnianskoho, O. H. Romanovskoho. Vyp. 36-37 (40-41). Kharkiv: NTU “KhPI”, 2013. C. 245-255. (in Ukrainian)

An informational and educational portal for the training of pre-service teachers: monohrafiia. / R. S. Gurevych, H. B. Hordiichuk, M.Iu. Kademiia ta in.; za red. doktora pedahohichnykh nauk, profesora, diisnoho chlena NAPN Gurevycha R. S. Vinnytsia: Nilan-LTD, 2017. 416 s. (in Ukrainian)

Vashchenko L. Innovative environment of postgraduate pedagogical education. Pisliadyplomna osvita. 2012. № 1. S. 37-40. (in Ukrainian)

Shyshkina, M., Popel, М. (2013). Cloud-oriented educational environment of an educational institution: current state and prospects for research development. ITLT, 37(5), 66-80. https://doi.org/10.33407/itlt.v37i5.903 (in Ukrainian)

Pinchuk, О., Novoseletskyi, Н. (2013). The school website as a factor in the development of the informational educational environment of the educational institution. ITLT, 33(1). https://doi.org/10.33407/itlt.v33i1.804 (in Ukrainian)

Humeniuk V. V. Strategic directions of activities by heads of educational institutions in the conditions of society informatization. Pedahohichnyi dyskurs: zb. nauk. prats; hol. red. I. M. Shorobura. Khmelnytskyi: KhHPA, 2007. Vyp. 1. S. 137-145. (in Ukrainian)

Gurevych R. S. Interactive learning technologies in a higher pedagogical educational institution: navchalnyi posibnyk / R. S. Gurevych, M. Yu. Kademiia, L. S. Shevchenko; za red. Gurevycha R. S. Vinnytsia: TOV firma «Planer», 2013. 309 s. (in Ukrainian)

Information educational environment of a modern educational institution. Navchalno-metodychnyi posibnyk / M. Yu. Kademiia, M. M. Koziar, T. V. Tkachenko, L. S. Shevchenko.. Lviv: Vyd-vo «SPOLOM», 2009. 186 c. (in Ukrainian)

Rostoka, M., Guraliuk, A., Cherevychnyi, G., Vyhovska, O., Poprotskyi, I., & Terentieva, N. (2021). Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Informati(in English) on and Educational Environment of Institutions of Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(3), 548-567. https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466

Shakhina I. Yu., Blashchuk O. S. Creating an informational educational environment in professional educational institutions. The 5th International scientific and practical conference “Scientific projects on improving the environment” (October 17-20, 2023) Brussels, Belgium. International Science Group. 2023. p. 132-138. (in Ukrainian)

Bakhmat, N., Popadych, O., Derkach, L., Shvardak, M., Lukashchuk, M., & Romanenko, V. (2022). Using Information Technologies to Train Today Teachers in the Educational Environment. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 479-499. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/591 (in English)

Aggarwal, A., Makkonen, P. (2008). Critical success factors for successful globalized e-learning. International Journal of Innovation and Learning. 6(1). 2008. р. 92-109. https://doi.org/10.1504/IJIL.2009.021687 (in English)

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 67-81. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-71-67-81

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають